PTC2: Tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013

Thứ ba, 12/03/2013 15:59:50

Ngày 12/3/2013, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.
 Ông Nguyễn Hà Đông, Giám đốc PTC2 trao giấy khen có cá nhân có thành tích quốc phòng và quân sự địa phương năm 2012. Ảnh: Quang Thắng/Icon.com.vn
 
Do hệ thống đường dây truyền tải điện đi qua hầu hết các vùng hiểm trở, dân cư thưa thớt nên tại các đơn vị Truyền tải điện có các Đội - Trạm đóng chân trên địa bàn đều được thành lập các tiểu đội và trung đội tự vệ. Do đó công tác điều hành chỉ đạo công tác tự vệ của PTC2 được thuận lợi và kịp thời, thực hiện đúng theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Chính quyền quản lý, phụ trách Quân sự làm tham mưu.

Riêng trên địa bàn Đà Nẵng, Công ty có 01 đại đội tự vệ, trong đó có 2 trung đội tự vệ (gồm 6 tiểu đội) và 1 trung đội súng máy 12,7 ly (gồm 2 khẩu đội). Năm 2012, Công ty đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tỉnh hình mới; Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ; Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên...

Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng an ninh của PTC2 có chuyển biến tích cực từ tỉnh tới cơ sở khu vực phòng thủ tỉnh, huyện. PTC2 đã tham gia nhiều khóa huấn luyện do bộ chỉ huy quan sự các địa phương tổ chức. Riêng khu vực Đà Nẵng đã có 73 cán bộ chiến sỹ tham gia 4 khóa huấn luyện, 3 sỹ quan dự bị và lực lượng dự bị động viên tham gia các kỳ huấn luyện 100 đạt khá giỏi, 6 thanh niên trong độ tuổi khám nghĩa vụ quân sự và có 2 đồng chí trúng tuyển lên đường nhập ngũ.

Trong những ngày lễ tết, lực lượng dân quân tự vệ của đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Công ty phụng dưỡng 6 mẹ VNAH, mức phụng dưỡng 400.000đ/tháng/mẹ; tổ chức gặp mặt con em CBCNV gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách nhân dịp ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Ông Nguyễn Hà Đông, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, Chính trị viên trưởng nhấn mạnh, PTC2 sẽ tập trung phối hợp với các lực lượng bảo đảm an toàn lưới điện truyền tải trện các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên vận hành cung cấp điện an toàn, liên tục với chất lượng cao nhất.


 
Quang Thắng/Icon.com.vn