Đóng điện đưa vào vận hành MBA 220 kV - 125 MVA tại TBA 220 kV Bắc Kạn

Thứ hai, 05/08/2019 15:49:09

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp 220 kV - 125 MVA (AT1), hoàn thành công trình "Lắp máy biến áp 220 kV Trạm biến áp 220 kV Bắc Kạn".
 
​Máy biến áp 220 kV - 125 MVA Trạm biến á​p 220 kV Bắc Kạn.
 
Công trình có quy mô: Lắp đặt 01 máy biến áp 220/110/22 kV - 125 MVA (AT1) và thiết bị gồm 1 ngăn lộ tổng 220 kV máy AT1, 1 ngăn liên lạc 220 kV, bổ sung các dao cách ly đấu nối vào thanh cái 220 kV, 1 ngăn lộ tổng 110 kV máy AT1, 6 ngăn đường dây 110 kV, 1 ngăn liên lạc 110 kV do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.
 
Đây là công trình công nghiệp cấp I nhóm B, thuộc dự án “Lắp máy biến áp 220 kV TBA 220 kV Bắc Kạn, thứ 2 TBA 220 kV Sơn Tây, thứ 2 TBA 500 kV Nho Quan, thứ 2 TBA 220 kV Phú Thọ, thứ 3 trạm 220 kV Vân Trì”.
 
Trước đó vào ngày 17/7/2019, NPMB đã hoàn thành công trình "Lắp MBA thứ 2 TBA 220 kV Sơn Tây" thuộc dự án.
 
Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA AT1 tại TBA 220 kV Bắc Kạn sẽ tăng cường liên kết giữa các hệ thống điện khu vực các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang và Thái Nguyên; nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy và ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực; hạn chế tổn thất công suất trên lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVNNPT.
Theo: EVNNPT