Nghiên cứu, xây dựng cơ chế xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải

Thứ ba, 15/10/2019 10:07:08

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ đối với các bộ, ngành liên quan tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2019 (Nghị quyết 89/NQ-CP, ngày 11/10/2019).
 

 
Nghị quyết nêu rõ, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ trong những tháng còn lại của năm 2019 là tiếp tục kiên định mục tiêu đề ra, yêu cầu các cấp, các ngành tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn nữa.
 
Chính phủ yêu cầu từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sâu sát công việc, chủ động, phối hợp xử lý những vướng mắc, bất cập; có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là vấn đề giải ngân vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban quản lý, bảo đảm tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư. Chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2019, triển khai xây dựng kế hoạch năm 2020; kịp thời xử lý kiến nghị, bảo đảm mục tiêu đề ra.
 
Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành các công trình, dự án năng lượng, công nghiệp trọng điểm. Chủ động phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện và các công trình truyền tải điện. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải. 
Kim Thái/Icon.com.vn