Gấp rút triển khai 2 dự án truyền tải điện trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị)

Thứ năm, 08/10/2020 08:09:16

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản số 132/TB-UBND (ngày 2/10/2020) thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Lê Đức Tiến tại buổi đi kiểm tra và làm việc về công tác giải phóng mặt bằng dự án TBA 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà – Lao Bảo trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Thi công đường dây 220kV Đông Hà – Lao Bảo đang gặp nhiều khó khăn trong vướng mắc BT-GPMB.
 
Để đẩy nhanh tiến độ và giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) tại các vị trí còn lại của dự án, trên cơ sở báo cáo của đơn vị tư vấn thiết kế, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) và Công ty TNHH My Anh – Khe Sanh, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu: Ban QLDA các công trình điện miền Trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát, nghiên cứu phương án tuyến đường dây đi qua khu đất Công ty TNHH My Anh – Khe Sanh từ vị trí 113 đến  vị trí 118 theo 2 phương án hướng tuyến điều chỉnh như sau: Hướng tuyến từ vị trí 113 đến vị trí cột nằm sát ranh giới phía Nam khu đất Công ty TNHHMy Anh – Khe Sanh (thiết kế bổ sung) đến vị trí 118. Trên cơ sở so sánh các phương án, CPMB và đơn vị tư vấn thống nhất với Công ty TNHH My Anh – Khe Sanh để đề xuất phương án tuyến điều chỉnh và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 9/10/2020.
 
Chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp các hạng mục công trình đã bàn giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án.
 
UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu UBND huyện Hướng Hóa chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm kê các vị trí 114,118 nằm trong khu đất Công ty TNHH My Anh – Khe Sanh.
 
Khẩn trương hoàn thành việc xác định giá trị bồi thường đối với cây mắc ca gửi UBND tỉnh (qua Sở Tài Chính). Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/102/2020.
 
Công ty TNHH My Anh – Khe Sanh tích cực phối hợp với Ban QLDA các công trình điện miền Trung, đơn vị tư vấn, các phòng, Ban chuyên môn của huyện Hướng Hóa trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến khu đất của Công ty.
Kim Thái