Đóng điện dự án nâng công suất TBA 220kV Hòa Khánh

Thứ ba, 17/11/2020 13:30:22

Vào lúc 22h56’ ngày 16/11/2020 tại Trạm biến áp (TBA) 220kV Hòa Khánh, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) AT3 220kV- 250 MVA và các thiết bị liên quan. 
Máy biến áp AT3 220kV-250MVA tại TBA 220kV Hòa Khánh.
 
Sau khi CPMB hoàn thành dự án nâng công suất MBA 220kV TBA 220kV Hòa Khánh từ (125+250)MVA lên 2x250MVA.
 
Dự án Nâng công suất TBA 220kV Hòa Khánh từ (125+250) MVA lên 2x250MVA do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành. 
 
Dự án có quy mô: Thay 01 MBA 220/110/11kV - 125MVA (AT3 hiện hữu) bằng 01 MBA 220/110/22kV - 250MVA mới; thay thế biến dòng ngăn lộ tổng 110kV MBA 220kV AT3 (133) đảm bảo dòng định mức và tỉ số đo lường phù hợp khi nâng công suất máy biến áp lên 250MVA; lắp mới 06 chống sét van 220kV tại thanh cái C21, C22; hoàn thiện hệ thống điều khiển, bảo vệ, hệ thống SCADA hiện có phù hợp với MBA lắp mới. 
 
Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA AT3 220kV- 250 MVA tại TBA 220kV Hòa Khánh nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của TP Đà Nẵng, đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực. Tăng cường ổn định và vận hành linh hoạt trong vận hành lưới điện, nâng cao độ tin cậy trong việc cung cấp điện cho TP Đà Nẵng đồng thời giảm tổn thất điện năng trong lưới góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN, EVNNPT.
Quang Thắng