Ra mắt tổ chức Đảng và đoàn thể Ban quản lý dự án truyền tải điện

Thứ ba, 17/11/2020 13:38:33

Ngày 17/11/2020 tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) đã tổ chức Lễ ra mắt các tổ chức Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên NPTPMB trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Đảng ủy EVNNPT trao quyết định và tặng hoa BCH Đảng ủy NPTPMB.
 
NPTPMB được thành lập theo Quyết định số 88/QĐ-EVNNPT ngày 21/4/2020 của HĐTV EVNNPT có nhiệm vụ thay mặt EVNNPT quản lý các dự án, bao gồm các dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất, nâng khả năng tải lưới truyền tải điện và các dự án đầu tư xây dựng khác khi được giao nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và tăng năng suất lao động của EVNNPT. 
 
Ngay sau khi được thành lập, NPTPMB đã bắt tay ngay vào việc xây dựng đề án thành lập các tổ chức Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên để trình Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên EVNNPT chuẩn y thành lập.
 
Đảng bộ NPTPMB được thành lập theo Quyết định số 10 - QĐ/ĐU ngày 04/09/2020 của Đảng ủy EVNNPT. Hiện nay Đảng bộ NPTPMB có 6 chi bộ với 37 Đảng viên (có 1 đảng viên dự bị), một số đơn vị có số lượng đảng viên ít không tổ chức chi bộ riêng mà phải ghép. BCH Đảng bộ NPTPMB có 06 đồng chí, đồng chí Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy. Ngay sau khi có quyết định thành lập, Đảng ủy NPTPMB đã tổ chức hội nghị BCH phiên họp thứ nhất, quyết nghị Nghị quyết BCH Đảng bộ NPTPMB, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo chỉ đạo của Đảng ủy EVNNPT.
 

Công đoàn EVNNPT trao quyết định và tặng hoa BCH Công đoàn NPTPMB.
 
Công đoàn NPTPMB được thành lập theo Quyết định số 323/QĐ-CĐEVNNPT ngày 10/8/2020 của BCH Công đoàn EVNNPT. Hiện nay Công đoàn NPTPMB có 10 tổ công đoàn trực thuộc với 56 đoàn viên, trong đó có 4 đoàn viên nữ. Ban Chấp hành có 7 đồng chí do ông Phạm Chí Sỹ - Trưởng phòng kế hoạch làm Chủ tịch. Sau khi được thành lập, BCH Công đoàn đã tiến hành các thủ tục để hoàn thiện tổ chức, bổ nhiệm các tổ trưởng công đoàn trực thuộc; soạn thảo và ban hành các quy chế, quy định như: phân công nhiệm vụ trong BCH; chương trình hoạt động; quy chế làm việc; quy chế phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn NPTPMB. 
 
Chi đoàn Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh NPTPMB được thành lập theo Quyết định số 78-QĐ/ĐTNEVNNPT ngày 04/9/2020 của Đoàn Thanh niên EVNNPT. Chi đoàn có với 9 đoàn viên (trong đó có 1 đoàn viên nữ), BCH Chi đoàn NPTPMB có 3 đồng chí, đồng chí Vũ Thanh Bình - Bí thư Chi đoàn. Chi đoàn đã thông qua chương trình hoạt động của BCH, nhiệm vụ gắn hoạt động của đoàn với các phong trào thi đua, lao động sản xuất của NPTPMB. Theo đó, BCH Đoàn thanh niên CSHCM NPTPMB sẽ tổ chức các hoạt động, phong trào của Đoàn, tiên phong, xung kích trong các phong trào thi đua của NPTPMB, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh việc tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các các Chi đoàn bạn; giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét và cử đi tham gia học lớp đối tượng kết nạp Đảng.
 

Đoàn thanh niên EVNNPT trao quyết định và tặng hoa BCH Chi đoàn NPTPMB.
 
Tại buổi lễ ra mắt, ông Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã nhấn mạnh Lễ ra mắt Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên NPTPMB đánh dấu bước phát triển mới của NPTPMB. Việc thành lập các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên là hết sức cần thiết nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức, đảm bảo chức năng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ và xuyên suốt của Đảng ủy đối với mọi mặt hoạt động của NPTPMB. 
 
Ông Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB cho biết, đây là bước đà quan trọng nhất cho Công ty phát huy năng lực, nâng cao năng suất lao động, triển khai thực hiện tốt nhiêm vụ được giao. Từ thực tiễn cho thấy những dự án đầu tư xây dựng luôn gặp khó khăn vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mắt bằng, áp lực về chất lượng, tiến độ, giá thành và  trong cơ chế quản lý. Tại Ban PMB, với hơn 80 dự án được giao, chủ yếu là nâng công suất, lắp máy 2 các trạm biến áp thì bài toán bảo đảm chi phí hoạt động là rất nan giải. Trong thời gian tới, với những nỗ lực của tập thể CBCNV NPTPMB cũng như sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Tổng công ty, NPTPMB sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhất các dự án đầu tư xây dựng nhằm góp phần hoàn thành với mục tiêu: “Đảm bảo Truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam”. 
Quang Thắng