NPTPMB phải đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án truyền tải điện được giao

Thứ ba, 19/01/2021 19:00:36

Đó là yêu cầu của ông Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB). Hội nghị diễn ra chiều ngày 19/1, tại Hà Nội.
 

Ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐTV EVNNPT trao Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho những cá nhân của NPTPMB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Tùng cho biết, mặc dù NPTPMB mới được thành lập từ tháng 4/2020, tuy nhiên đã sớm kiện toàn tổ chức, hoàn thành các nhiệm vụ Tổng công ty giao. Trong đó, NPTPMB đã tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản, đấu thầu qua mạng, chứng chỉ hành nghề đấu thầu, định giá xây dựng, chứng chỉ quản lý dự án, chứng chỉ PCCC và cứu nạn cứu hộ …, cử cán bộ tham gia học chứng chỉ hành nghề giám sát, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do EVNNPT và các đơn vị trực thuộc EVNNPT tổ chức. Đã thực hiện bố trí sắp xếp lao động hợp lý, đảm bảo CBCNV làm việc phù hợp với năng lực chuyên môn nghiệp vụ của mình, không có lao động dôi dư. Đơn vị đã khởi công 03 dự án so (kế hoạch giao 01 dự án).
 
Để đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tài chính, ông Nguyễn Tuấn Tùng đề nghị NPTPMB tập trung công việc ngay từ đầu năm, đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án được giao. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành; nghiêm túc tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác quản lý vận hành; thực hiện mọi giải pháp để giảm tối đa số vụ sự cố trong TBA; tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm tổn thất điện năng. NPTPMB đóng góp vào việc giảm TTĐN và sự cố bằng cách đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án ĐTXD; thực hiện tốt công tác đấu thầu để mua sắm VTTB đảm bảo chất lượng.
 
NPTPMB tăng cường ứng dụng KHCN, CNTT trong công tác ĐTXD và các hoạt động của Ban; xây dựng KH chuyển đổi số của Ban và tích cực đóng góp ý kiến cho Đề án Chuyển đổi số của Tổng công ty. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc trong Chiến lược phát triển EVNNPT và các Chiến lược thành phần theo lộ trình. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo kế hoạch trong các đề án lớn, quan trọng của Tổng công ty. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Văn hóa EVNNPT và công tác truyền thông trong toàn Tổng công ty.
 
Tăng cường thực hiện công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của EVNNPT; đội ngũ CBCNV của EVNNPT có kiến thức, ý thức và kỹ năng kỹ thuật số nhằm thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Tích cực trao đổi, phối hợp với các đơn vị trong nước và nước ngoài để học tập kinh nghiệm, huy động vốn ĐTXD, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện các mục tiêu chiến lược.
 

Ông Nguyễn Ngọc Tân – Thành viên HĐTV EVNNPT trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân của NPTPMB.
 
Ông Trần Thế Hùng – Giám đốc NPTPMB cho biết: Theo kế hoạch EVNNPT giao trong năm 2020, NPTPMB khởi công 01 dự án (Lắp MBA thứ 2 trạm biến áp 220kV Thanh Nghị). Thực tế, ngoài 1 dự án khởi công theo kế hoạch, NPTPMB đã khởi công thêm 02 dự án: Hạn chế điện áp cao tại TBA 220kV Lào Cai và dự án Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Huế từ (125+250) MVA lên 2x250 MVA.
 
Năm 2021 sẽ là một năm với nhiều khó khăn thách thức đối với ngành Điện nói chung và NPTPMB nói riêng, diễn biến thời tiết khí hậu ngày càng phức tạp, dịch bệnh COVID -19 chưa được đẩy lùi và những khó khăn của đơn vị mới thành lập.
 
Trên cơ sở số liệu ước thực hiện kế hoạch 2020, tiến độ các dự án đang triển khai. NPTPMB dự kiến năm 2021, nhu cầu vốn đầu tư là 670,7 tỷ, với tổng số dự án quản lý là 83 dự án.
 
Để thực hiện thành công kế hoạch ĐTXD năm 2021, ông Trần Thế Hùng cho biết: NPTPMB tập trung triển khai sớm công tác chuẩn bị đầu tư và thỏa thuận tuyến, mặt bằng đối với các dự án EVNNPT đã giao các đơn vị quản lý A để có đủ thời gian cho các giai đoạn tiếp theo. Quản lý chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật – bản vẽ thi công, nâng cao chất lượng tư vấn thiết kế; chất lượng và thời gian thẩm định phê duyệt của NPTPMB. Kiểm tra chặt chẽ chất lượng hồ sơ tư vấn trước khi trình duyệt để tránh trường hợp hiệu chỉnh nhiều lần.
 
Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán để chuẩn xác ngay từ đầu, tránh trường hợp một số gói thầu phải tổ chức lập lại dự toán, đấu thầu lại nhiều lần mới lựa chọn được nhà thầu.
 
Tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao chất lượng hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn xét thầu, tăng cường công tác quản lý hợp đồng và quản lý chất lượng các nhà thầu xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị. Kiên quyết loại bỏ các nhà thầu không đủ năng lực làm ảnh hưởng tới chất lượng và tiến độ của dự án.
 
Thực hiện các giải pháp tăng cường tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu như: phân chia các gói thầu lớn thành nhiều lô, gói thầu trung bình nhằm tăng số lượng nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm; Tăng cường đấu thầu tập trung, gộp các gói thầu nhỏ có tính chất tương tự về chủng loại, tính chất để thu hút sự quan tâm của nhà thầu, tăng tính cạnh tranh.
 
Xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập tổng tiến độ, GPMB, giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu. Quyết liệt chỉ đạo, điều hành các đơn vị, nhà thầu triển khai dự án đúng theo các mốc tiến độ đề ra. 
 
Tìm mọi giải pháp nâng cao chất lượng các dự án ĐTXD được giao, đặc biệt cần tập trung nâng cao chất lượng công tác giám sát thi công, nghiệm thu, mua sắm VTTB. Hoàn thành và triển khai áp dụng Hệ thống Quy trình quản lý chất lượng công tác ĐTXD trong EVNNPT. Tăng cường bám sát chính quyền địa phương để tranh thủ sự ủng hộ giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB kịp thời, tạo điều kiện để nhà thầu thi công công trình đảm bảo tiến độ. 
 
Cùng với đó, lãnh đạo NPTPMB thường xuyên có mặt trên công trường, đặc biệt các công trình trọng điểm để chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tăng cường công tác giám sát, nghiệm thu, kiểm tra chất lượng vật tư thiết bị theo hợp đồng, trên công trường đảm bảo chất lượng đúng theo hợp đồng trước khi đưa vào sử dụng.
 
Kiểm tra, đôn đốc đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên giám sát thi công tại hiện trường, tăng cường cán bộ kỹ thuật có mặt tại công trường để phối hợp đơn vị TVGS, các nhà thầu và tư vấn thiết kế xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa các công trình vào vận hành.
Kim Thái