Hoàn thành hạng mục mở rộng TBA 500kV Dốc Sỏi

Chủ nhật, 07/03/2021 09:32:54

Rạng sáng ngày 07/03/2021, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành hạng mục mở rộng TBA 500kV Dốc Sỏi.  
Các kháng điện 500kV tại TBA 500kV Dốc Sỏi.
 
Đây là hạng mục thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi - Pleiku 2.
 
Hạng mục mở rộng TBA 500kV Dốc Sỏi được xây dựng trên phần diện tích mở rộng hơn 9 hecta tại xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với quy mô gồm: i) Cải tạo sơ đồ phía 500kV từ sơ đồ tứ giác hiện hữu thành sơ đồ 3/2; ii) Mở rộng thêm 08 ngăn (02 ngăn đi SPP 500kV Quảng Trạch, 02 ngăn đi TBA 500kV Pleiku 2, dự phòng đất cho 04 ngăn lộ); iii) Lắp 02 bộ kháng bù ngang (500kV - 192MVAr) và 02 bộ Tụ bù dọc (500kV - 43Ω - 2000A) cho  02 mạch ĐZ 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, 02 bộ kháng bù ngang (500kV - 65MVAr), 02 bộ tụ bù dọc (500kV - 30,5 Ω - 2000A) cho  02 mạch ĐZ 500kV Dốc Sỏi - Pleiku2; iv) Trang bị bộ khuếch đại quang; bổ sung các mo-đun giao diện giao diện quang cho thiết bị truyền dẫn quang hiện hữu; trang bị các thiết bị truyền cắt xa cho các rơ le bảo vệ.
 
Việc hoàn thành đóng điện hạng mục mở rộng TBA 500kV Dốc Sỏi có ý nghĩa hết sức quan trọng và đồng thời cùng với việc hoàn thành đóng điện hạng mục mở rộng ngăn lộ tại TBA 500kV Pleiku 2 vào ngày 18/12/2020 đã qua, tạo điều kiện cho việc đóng điện đưa vào vận hành ĐZ 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 dự kiến vào cuối tháng 03/2021. 
 
Dự án ĐZ 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 2 và Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận và quản lý vận hành sau khi hoàn thành.
Quỳnh Nam