Công ty Truyền tải điện 2 quyên góp 165 triệu hỗ trợ cán bộ công nhân viên tại khu vực miền Nam bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

Thứ ba, 31/08/2021 15:30:05

Hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn EVN và Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ủng hộ CBCNV của EVNNPT khu vực miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) và Ban Thường vụ Công PTC2 đã kêu gọi CBCNV PTC2 với tinh thần tương thân, tương ái ủng hộ đồng nghiệp thuộc EVNNPT khu vực miền Nam vượt qua khó khăn, hoạn nạn trên tinh thần tự nguyện. 
 

 
Đến nay, CBCNV PTC2 đã quyên góp được 165 triệu đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng),  toàn bộ số tiền quyên góp được Công đoàn PTC2 chuyển về Công đoàn EVNNPT để chung tay cùng EVNNPT hỗ trợ cho CBCNV của EVNNPT tại TP Hồ Chí Minh và khu vực miền Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19.
 
Đây là chủ trương lớn của EVN và EVNNPT đã được PTC2 triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả. Những việc làm mang tính cộng đồng, truyền thống của CBCNV PTC2 đã góp phần mang hình ảnh đẹp, đầy tính nhân văn, mang đậm bản sắc văn hóa EVNNPT đến với những người đồng nghiệp đang gặp khó khăn bởi đại dịch. Sự chung tay, đồng sức lúc này của CBCNV PTC2 sẽ góp phần mang lại những hiệu quả thiết thực và tạo ra thêm nhiều nguồn lực hơn nữa để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đồng thời góp phần xây dựng tinh thần trách nhiệm trong việc chung tay cùng cả nước xây dựng hình ảnh một EVNNPT với tinh thần đoàn kết sớm đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.
Quang Thắng