Phó Tổng giám đốc EVNNPT kiểm tra tiến độ thi công đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh

Thứ bảy, 13/11/2021 11:36:04

Ngày 12/11, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – ông Bùi Văn Kiên đã đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa phận thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh). 

Thi công hố móng vị trí 11 đường dây 500kV mạch 3.
 
Đây là một trong những địa phương còn nhiều vướng mắc nhất trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án.
 
Tuyến đường dây đi qua địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (từ vị trí cột số 5 đến vị trí 75) dài 31,2 km, gồm 71 vị trí. Tính đến nay địa phương đã hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư 71/71 vị trí móng, đạt 100% kế hoạch (gồm 136 hộ dân bị ảnh hưởng).
 
Tuy nhiên phần hành lang tuyến gồm 35 khoảng néo, đã bàn giao cho chủ đầu tư để đơn vị thi công được 31/35 khoảng néo (gồm có 308 hộ dân bị ảnh hưởng, đã chi trả tiền 272/308 hộ dân, còn 35 hộ chưa nhận tiền, 01 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường). 
 
Cụ thể, tại phường Kỳ Trinh, còn 2 hộ dân (trong đó khoảng néo 43-47 còn 1 hộ và khoảng néo 60-65 còn 1 hộ) có nhà ở, công trình xây dựng trên đất không đủ điều kiện công nhận đất ở. Hội đồng bồi thường thị xã đã phê duyệt phương án bồi thường và tiến hành chi trả tiền cho 2 hộ trên nhưng các hộ không đồng ý nhận tiền mà đề nghị tiền hỗ trợ nhà ở, công trình cao hơn so với quy định của nhà nước. Các hộ dân còn đề nghị xem xét bồi thường đất ở hoặc cấp đất tái định cư để làm nhà ở, ổn định cuộc sống. Hội đồng bồi thường thị xã Kỳ Anh đã có văn bản thông báo cho hộ dân chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để tổ chức bảo vệ thi công.
 

Phó Tổng giám đốc EVNNPT – Bùi Văn Kiên cùng đoàn công trực tiếp lên núi kiểm tra vị trí thi công gặp nhiều khó khăn của dự án đường dây 500kV mạch 3.
 
Tại phường Kỳ Thịnh còn 33 hộ dân (trong đó khoảng néo 60-65 còn 23 hộ, khoảng néo 68-70 còn 2 hộ và và khoảng néo 70-72 còn 8 hộ) chưa nhận tiền thuộc tổ dân phố Tây Yên và Yên Thịnh. Hội đồng bồi thường thị xã Kỳ Anh phối hợp với Đoàn công tác tuyên truyền vận động của thị xã, UBND phường và các tổ chức đoàn thể phường Kỳ Thịnh triển khai đến từng hộ gia đình để vận động người dân chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện dự án nhưng các hộ dân vẫn không chấp hành mà đề nghị tiền hỗ trợ nhà ở, công trình cao hơn so với quy định của nhà nước.  
 
Để hoàn thành đóng điện dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hiện nay, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/Ban QLDA các công trình điện miền Trung đề nghị UBND thị xã Kỳ Anh  tiếp tục chỉ đạo Hội đồng bồi thường thị xã khẩn trương giải quyết dứt điểm 2 hộ dân trên địa bàn phường Kỳ Trinh để sớm chi trả tiền và bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai kéo dây.  Đồng thời chỉ đạo Hội đồng bồi thường thị xã phối hợp với Đoàn công tác vận động của Thị ủy, UBND phường Kỳ Thịnh tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân thống nhất chủ trương chính sách, nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Trường hợp các hộ dân không chấp hành nhận tiền thì hoàn thiện hồ sơ để tổ chức bảo vệ thi công kéo rải căng dây.
 
Tại buổi kiểm tra, Phó Tổng giám đốc EVNNPT – Bùi Văn Kiên ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban QLDA các công trình điện miền Trung, các nhà thầu tham gia trên công trường trong thời gian qua đã nỗ lực, cố gắng, bám sát kế hoạch thi công đã đề ra. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án vào cuối năm 2021, Phó Tổng giám đốc EVNNPT – Bùi Văn Kiên yêu cầu Ban QLDA các công điện miền Trung và các nhà thầu thi công tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền thị xã Kỳ Anh để giải quyết dứt điểm công tác BT-GPMB những khoảng néo còn lại trên địa bàn thị xã.
 
Phó Tổng giám đốc EVNNPT – Bùi Văn Kiên cho biết: Hiện nay tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát, các địa phương không thực hiện giãn cách xã hội nữa. Cùng với đó, thời tiết tại Hà Tĩnh không còn mưa như giai đoạn trước nữa nên các nhà thầu thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát tăng cường lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị, phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA các công trình điện miền Trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đáp ứng mục tiêu hoàn thành công trình vào cuối năm 2021.
Kim Thái