Kịp thời xử lý hiện tượng bất thường đường dây 220kV Buôn Kuốp - Srêpốk 3

Thứ hai, 06/12/2021 16:47:43

Một số vị trí bị phát nhiệt tại điểm tiếp xúc khóa néo tai lèo trên đường dây 220kV Buôn Kuốp-Srêpốk 3 có thể gây ra sự cố trong vận hành đã được Truyền tải điện Đắk Lắk xử lý. 

Công nhân Truyền tải điện Đắk Lắk xử lý hiện tượng bất thường.
 
Ngày 04/12/2021 qua kiểm tra soi phát nhiệt tại lèo khóa néo các tuyến đường dây 220kV, 500kV khi dòng tải tăng cao trên 80%, Tổ đường dây Buôn Đôn, Truyền tải điện Đắk Lắk thuộc Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3), đã phát hiện một số vị trí bị phát nhiệt tại điểm tiếp xúc khóa néo tai lèo trên đường dây 220kV Buôn Kuốp-Srêpốk 3 có thể gây ra sự cố trong vận hành. 
 
Chiều tối ngày 04/12/2021, sau khi phương án cắt điện đột xuất được PTC3 và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung (A3) thống nhất, Truyền tải điện Đắk Lắk đã khẩn trương bắt tay vào việc xử lý ngay hiện tượng bất thường nhằm đảm bảo an toàn vận hành cho đường dây này. 
 
Để chuẩn bị tốt cho việc xử lý, Truyền tải điện Đắk Lắk đã giao Tổ đường dây Buôn Đôn chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, dụng cụ và nhân lực triển khai thực hiện. Thời gian theo kế hoạch cắt điện là 02 tiếng (từ 16 giờ đến 18 giờ), nhưng với tinh thần quyết tâm đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thời gian trả lưới đúng hạn, Truyền tải điện Đắk Lắk đã khắc phục xong hiện tượng bất thường tại điểm tiếp xúc khóa néo tai lèo ở 08 vị trí trên đường dây 220kV Buôn Kuốp - Srêpốk 3 trong vòng 01 giờ 30 phút. 
 
Đường dây 220kV Buôn Kuốp-Srêpốk 3 cùng với đường dây 220kV Srêpốk 4-Krông Búk có nhiệm vụ truyền tải công suất của 03 nhà máy thủy điện Srêpốk 3 (220MW), Srêpốk 4 (80MW), Srêpốk 4A (64MW) và 02 nhà máy điện mặt trời Srêpốk 1 (50MW), nhà máy điện mặt trời Quang Minh (50MW) với tổng công suất là 646MW lên hệ thống 500kV qua TBA 500kV Đắk Nông. 
 
Vào giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm khi mùa mưa đến, lượng nước về nhiều nên các nhà máy thủy điện luôn phát với công suất Max, dẫn đến đường dây 220kV Buôn Kuốp - Srêpốk 3 luôn vận hành mang tải cao từ 80-90%. Trong tình hình đó, Truyền tải điện Đắk Lắk đã lập kế hoạch cụ thể đối với công tác kiểm tra soi phát nhiệt theo định kỳ các đường dây 220kV nói chung và đường dây 220kV Buôn Kuốp – Srêpôk 3 nói riêng, đồng thời tổ chức thêm các đợt kiểm tra đột xuất khi đường dây đầy tải (từ 65% trở lên).
 
Trong thời gian qua công tác quản lý kỹ thuật của Truyền tải điện Đắk Lắk đã có nhiều chuyển biến tích cực, luôn được đánh giá cao tại các cuộc kiểm tra của PTC3. Qua vụ việc trên, khẳng định việc theo dõi thay đổi công suất truyền tải, công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất tình trạng vận hành của thiết bị đường dây 220kV, 500kV và phát hiện sớm các hiện tượng bất thường, khiếm khuyết của thiết bị trong vận hành nhằm xử lý kịp thời không để xảy ra sự cố đã đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải an toàn, ổn định.
 
Từ nay đến cuối năm, Truyền tải điện Đắk Lắk sẽ tiếp tục kiểm tra các tuyến đường dây 220kV, 500kV và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo đạt kết quả cao nhất trong bối cảnh có nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Trong đó, tập trung đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 và các hoạt động bình thường mới trên địa bàn địa phương nhất là trong dịp Tết Dương lịch sắp tới. 
Phan Thị Hiền