PTC3 cam kết hưởng ứng an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022

Thứ sáu, 13/05/2022 10:34:03

Giám đốc và Công đoàn Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã ký cam kết hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2022.
Giám đốc và Công đoàn PTC3 ký cam kết hưởng ứng ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2022.
 
Tại Lễ ký cam kết, Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn PTC3 đã thống nhất cam kết thực hiện tốt các nội dung như: Hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ được phát động với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID – 19”; Tuyên truyền, vận động người lao động, người sử dụng lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc; chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật lao động, rèn luyện sức khỏe và tác phong công nghiệp, tự chủ an toàn; Phối hợp tổ chức tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động. Đồng thời tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc; Phối hợp giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Song song đẩy mạnh phong trào sáng kiến, sáng tạo và ứng dụng các công nghệ tự động hóa, chuyển đổi số vào sản xuất và quản lý; tổ chức triển khai, vận động người lao động hưởng ứng hoàn thành chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo hoạt động mạng lưới ATVSV; phối hợp huấn luyện nghiệp vụ, kiện toàn nhân sự, đánh giá phân loại, chi trả phụ cấp theo quy định; giám sát việc kiến nghị và giải quyết kiến nghị của ATV. Mặt khác tổ chức chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”, công đoàn các cấp tổ chức lắng nghe đoàn viên, người lao động trong đơn vị về tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phòng chống, tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều người lao động.
 

Ông Nguyễn Công Thắng, Giám đốc PTC3 phát biểu tại buổi lễ.
 
Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Công Thắng, Giám đốc PTC3 khẳng định, PTC3 với phương châm yếu tố con người làm trung tâm trong mọi hoạt động, công tác chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện môi trường làm việc an toàn – chuyên nghiệp – thân thiện, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Đây cũng là một trong những giá trị văn hóa cốt lõi của PTC3, đã đồng hành xuyên suốt cùng hoạt động lao động sản xuất trong những năm qua.
 
Triển khai chủ đề Tháng công nhân năm 2022 “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Giám đốc PTC3 yêu cầu các cấp chính quyền và đoàn thể, đặc biệt là Công đoàn PTC3, cần phải nêu cao vai trò chính trị của mình để có những hoạt động mang tính điểm nhấn hướng về người lao động, qua đó tăng cường việc kiểm soát, đánh giá toàn diện về công tác này, luôn đảm bảo mức độ hài lòng với điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động.
 
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBCNV-LĐ PTC3 về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và công nhân viên lao động ngành điện nói riêng, qua đó mỗi CBCNV-LĐ PTC3 xác định rõ trách nhiệm của mình với bản thân, gia đình, tổ chức và Công ty, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cá nhân, đảm bảo cuộc sống lành mạnh và an toàn trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói riêng và PTC3 nói chung.
 
Tại buổi Lễ, Giám đốc của 9 đơn vị truyền tải trực thuộc PTC3 gồm: Truyền tải điện Khánh Hòa, Truyền tải điện Phú Yên, Truyền tải điện Bình Định, Truyền tải điện Gia Lai, Truyền tải điện Đắk Lắk, Truyền tải điện Đắk Nông, Truyền tải điện Lâm Đồng, Truyền tải điện Bình Thuận và Truyền tải điện Ninh Thuận cũng đã cùng ký cam kết triển khai thực hiện hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2022.
 
Việt Hùng