EVNNPT hoàn thành vượt chỉ tiêu sáng kiến giai đoạn 1 tham gia Chương trình 10.000 sáng kiến của EVN, “Một triệu sáng kiến” của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Thứ ba, 17/05/2022 13:25:07

Với quyết tâm và sự động viên, khích lệ của các cấp công đoàn; sự đồng lòng, nhiệt tình hưởng ứng tham gia của đông đảo của đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn Tổng công ty, đến ngày 17/5/2022, EVNNPT đã hoàn hoàn thành chỉ tiêu mà Công đoàn Điện lực Việt Nam giao với 239/213 sáng kiến, vượt 26 sáng kiến và sớm hơn 15 ngày so với thời gian kết thúc Giai đoạn 1 Chương trình 10.000 sáng kiến của EVN, “Một triệu sáng kiến” của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công nhân Truyền tải điện Lâm Đồng (Công ty Truyền tải điện 3) diễn tập PCTT và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh minh họa.
 
Hưởng ứng phát động của Công đoàn Điện lực Việt Nam tại Kế hoạch số 97/KH-CĐĐVN ngày 14/02/2022 về việc triển khai thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã ban hành Kế hoạch số 938/KH - CĐEVNNPT ngày 22/02/2022 về kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 01 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phấn đấu đạt 10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2022-2023 đóng góp vào Chương trình 01 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 
Theo đó, EVNNPT đã tuyên truyền sâu rộng đến người lao động trong toàn Tổng công ty về mục đích, ý nghĩa của Chương trình 01 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn có hình thức động viên, khuyến khích CNVCLĐ tích cực tham gia; thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ sáng kiến để giúp đoàn viên, người lao động thực hiện hoá ý tưởng, sáng kiến, thực hiện vượt mức chỉ tiêu sáng kiến được Công đoàn Điện lực Việt Nam giao trong giai đoạn 1 (Từ 01/9/2021 đến hết ngày 31/5/2022) là 213 sáng kiến và giai đoạn 2 (từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 30/9/2023) là 496 sáng kiến. Chỉ tiêu sáng kiến và thực hiện đăng ký sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” được xem là một tiêu chí thi đua toàn diện của năm 2022 và năm 2023 của đơn vị. Đồng thời EVNNPT đẩy mạnh việc phát động “Chiến dịch Thi đua cao điểm đến ngày 31/5/2022”, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sáng kiến được giao.
 
Với quyết tâm và sự động viên, khích lệ của các cấp công đoàn; sự đồng lòng, nhiệt tình hưởng ứng tham gia của đông đảo của đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn Tổng công ty, đến ngày 17/5/2022, EVNNPT đã hoàn hoàn thành chỉ tiêu mà Công đoàn Điện lực Việt Nam giao với 239/213 sáng kiến, vượt 26 sáng kiến và sớm hơn 15 ngày so với thời gian kết thúc Giai đoạn 1 Chương trình 10.000 sáng kiến trong EVN. Nhiều công đoàn cơ sở đã vượt chỉ tiêu giao, tiêu biểu là Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã hoàn thành sớm nhất chỉ tiêu với 51/43 sáng kiến vào ngày 20/4/2022, PTC3 vượt gấp đôi chỉ tiêu với 53/26 sáng kiến, PTC1: 74/61 sáng kiến, PTC2: 33/26 sáng kiến…
 
Thông qua Chương trình đã tạo sức lan tỏa và thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tạo động lực để Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; góp phần thực hiện hiệu quả lộ trình chuyển đổi số, phong trào thi đua chuyển đổi số trong EVNNPT và thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phấn đấu đạt 709 sáng kiến của EVNNPT, 10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2022 - 2023.
Lê Duyên Hải