Đóng điện công trình giải tỏa công suất năng lượng tái tạo tại Bình Thuận

Thứ năm, 30/07/2020 11:03:17

Sau nhiều nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức đóng điện công trình Lộ ra 110kV trạm 220kV Phan Rí 2, tỉnh Bình Thuận. 

 
Đây là công trình trọng điểm góp phần giải tỏa hết công suất cho các nhà máy điện mặt trời trong khu vực.
 
Công trình lộ ra 110kV trạm 220kV Phan Rí 2 góp phần chuyển tải công suất các dự án năng lượng tái tạo thông qua trạm 220 kV Phan rí 2 có công suất đặt 250 MVA và khả năng phát triển lên 500 MVA trong giai đoạn tới, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn Bình Thuận đấu nối giải tỏa công suất lên lưới điện. Đặc biệt hiện tại, giải tỏa 100% công suất cho nhà máy điện mặt trời Bình An, Phan Lâm và Điện mặt trời Phong Phú, bổ sung nguồn điện đáng kể cho hệ thống điện quốc gia.
 
Ông Nguyễn Hoàng Hưng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư điện mặt trời (Solarcom) cho biết:  “Với công suất 42 MWp, sau khi đóng điện công trình Lộ ra 110kV trạm 220kV Phan Rí 2, dự án Điện mặt trời Phong Phú sẽ được giải phóng 100% công suất và tăng thêm nguồn thu khoảng 250 triệu đồng/ngày cho đơn vị”.
 
Theo ông Phạm Ngọc Tuyến, Cán bộ kỹ thuật  Nhà máy Điện mặt trời Bình An và Phan Lâm, “Khi giải phóng 100% công suất phát ra, dự kiến tăng thêm nguồn thu cho nhà máy khoảng 200 triệu đồng.”
 
Tính đến hết tháng 5/2020 các nhà máy điện mặt trời đã đóng góp hơn 1,37 tỷ kWh trong cơ cấu sản lượng điện tiêu thụ tại 21 tỉnh/thành phía Nam từ Ninh Thuận đến Cà Mau. Bên cạnh việc tăng cường truyền tải tối đa công suất phát điện của các nhà máy điện mặt trời, công trình lộ ra 110kV trạm 220kV Phan Rí 2 hoàn thành đã hạn chế tình trạng quá tải cục bộ lưới điện truyền tải tại Bình Thuận.
 
Ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Lưới điện miền Nam – EVNSPC cho biết, trong thời gian tới, ngành Điện sẽ hoàn thành thêm các công trình đường dây 110kV tại Ninh Thuận và Bình Thuận theo đúng tiến độ nhằm truyền tải hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo bổ sung vào hệ thống điện.. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ các công trình, cần có sự đồng thuận, hỗ trợ từ các cấp chính quyền và người dân địa phương, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.
 
Mai Hoa