Xóm cuối cùng của tỉnh Thái Nguyên có điện lưới Quốc gia

Thứ năm, 03/09/2020 09:30:23

Ngày 01/9/2020, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đóng điện công trình cấp điện cho 49 hộ dân, điểm trường tại xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai đánh dấu sự kiện tất cả các xóm, bản của tỉnh Thái Nguyên đã có điện lưới quốc gia. 
Công nhân Điện lực Võ Nhai đóng điện TBA Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai.
 
Việc đóng điện công trình đường dây 35kV, 0,4kV và TBA 100 kVA xóm Cao Biền sẽ nâng tỷ lệ số thôn, xóm có điện lưới Quốc gia trong toàn tỉnh Thái Nguyên đạt 100% với 2232 thôn, xóm.
 
Đây là dự án Cấp điện nông thôn lưới điện Quốc gia tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020 do EU tài trợ được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt với quy mô xây dựng mới 01 trạm biến áp 35/0,4kV với công suất 100 kVA; xây dựng trên 5,6 km đường dây trung thế 35kV đi qua 2 xóm Cao Sơn xã Vũ Chân và xóm Cao Biền xã Phú Thượng; gần 10 km đường dây hạ thế 0,4kV với tổng mức đầu tư trên 11 tỷ đồng.
 
Đây cũng là công trình mừng ngày lễ lớn của đất nước Quốc Khánh 2/9.
 
Trước đó, Điện lực Võ Nhai-Công ty Điện lực Thái Nguyên đã phối hợp với đơn vị thi công, UBND xã Phú Thượng xử lý các tồn tại trên lưới điện trung hạ áp, tập trung nhân lực, vật tư thiết bị thực hiện đấu nối đường dây, TBA, lắp đặt công tơ, kéo dây sau công tơ, lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt miễn phí cho 49 hộ dân; điểm trường Cao Biền; Nhà văn hóa thuộc xóm Cao Biền với 100% đồng bào dân tộc Dao.
Cao Quân