Đóng điện dự án thay thế MBA T1-40MVA TBA 110KV Mông Dương (Quảng Ninh)

Thứ năm, 03/09/2020 11:25:00

Sau hơn 1 tháng thực hiện thi công, ngày 31 tháng 8 năm 2020 dự án đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện và đi vào vận hành an toàn, đảm bảo chất lượng thi công công trình theo đúng quy định.
Toàn cảnh TBA 110kV Mông Dương.
 
Dự án thuộc loại công trình năng lượng cấp II, dự án nhóm C do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý và điều hành.
 
Dự án có mức tổng đầu tư trên 16,8 tỷ đồng, được phê duyệt BCNCKT tháng 7/2020 và thực hiện khởi công - hoàn thành  tháng 8 năm 2020.
 
Việc hoàn thành đóng điện công trình đúng tiến độ đã đáp ứng mục tiêu đầu tư của dự án là: Thay MBA hiện trạng đang đe dọa sự cố, đảm bảo an toàn trong vận hành; cung cấp điện liên tục, ổn định phụ tải. Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.
Theo: NPC