Hai dự án đường dây 220 kV ở Bình Thuận và Ninh Thuận vướng do thỏa thuận hướng tuyến

Thứ sáu, 04/09/2020 17:39:40

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đang triển khai các thủ tục để chuẩn bị đầu tư 2 dự án đường dây 220 kV ở Bình Thuận và Ninh Thuận là đường dây 220 kV mạch kép Ninh Phước-Vĩnh Tân và đường dây 220 kV mạch kép Ninh Phước-500 kV Thuận Nam. 
 
 
Tuy nhiên do vướng thỏa thuận hướng tuyến đường dây với địa phương nên các dự án này chưa đáp ứng tiến độ được giao.  Đây là các dự án truyền tải điện đấu nối giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo và Trung tâm điện lực Dung Quất.
 
CPMB cho biết, việc thỏa thuận hướng tuyến dự án đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Thuận, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chấp thuận hướng tuyến theo Phương án 2 cho tuyến chính đường dây 220 kV từ điểm đầu tại trạm biến áp (TBA) 220 kV Ninh Phước đến ranh giới 2 tỉnh Ninh Thuận – Bình Thuận dài khoảng 20,5 km. Riêng đoạn tuyến rẽ nhánh đấu nối vào TBA 500/220 kV Thuận Nam dài khoảng 1,7 km, Tư vấn có văn bản gửi Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận xin ý kiến thỏa thuận bổ sung. Hiện nay, Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận đang tổng hợp ý kiến các Sở ngành, địa phương để trình UBND tỉnh thỏa thuận. 
 
Việc thỏa thuận hướng tuyến dự án đoạn qua địa phận tỉnh Bình Thuận, Tư vấn vẫn chưa thu xếp được lịch làm việc với Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận về thỏa thuận hướng tuyến của dự án. 
 
Ngày 27/4/2020, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có văn bản về việc tách 2 dự án đường dây 220 kV mạch kép Ninh Phước-Vĩnh Tân và đường dây 220 kV mạch kép Ninh Phước-500 kV Thuận Nam. Theo đó đường dây 220 kV mạch kép Ninh Phước-Vĩnh Tân có tiến độ hoàn thành năm 2023; Đường dây 220 kV mạch kép Ninh Phước-500 kV Thuận Nam tiến độ hoàn thành sau khi đưa TBA 500 kV Thuận Nam đưa vào vận hành. Trên cơ sở đó, CPMB đã có văn bản gửi Tư vấn yêu cầu triển khai lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi theo hướng tách 2 dự án, yêu cầu làm rõ đoạn đường dây đi chung cột (4 mạch) đảm bảo phù hợp với thực tế và tiến độ của các dự án liên quan.
 
Mới đây, CPMB đã chủ trì họp thẩm tra hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án này.
 
 
Mai Phương