Đóng điện công trình nâng công suất MBA T2 TBA 110KV Thanh Nghị Bắc Gia (Hà Nam)

Thứ hai, 07/09/2020 15:25:37

Vừa qua, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Công trình NCS MBA T2 TBA  110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam.

Lắp đặt và hiệu chỉnh MBA T2 TBA 110kV Thanh Nghị.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm  75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, và mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty điện lực miền Bắc. 
 
Ông Vũ Anh Tài, Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho biết: Công trình Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam thuộc Công trình năng lượng, cấp II, nhóm C có tổng đầu tư là 19,990 tỷ VNĐ. Công trình sử dụng vốn vay TDTM  và vốn khấu hao của Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Ban Quản lý Dự án lưới điện EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án. 
 
Sau khi công trình đưa vào vận hành nhằm thực hiện tốt chương trình chống quá tải năm 2020 của EVNNPC; Đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, tăng cường lien kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho khu vực nói riêng và toàn tỉnh Hà Nam nói chung.

Đồng thời, góp phần giảm tải cho TBA 110kV Thanh Nghị và bổ sung nguồn trạm 110kV cấp điện cho phụ tải khu vực Huyện Thanh Liêm giai đoạn 2018-2025 và về sau; Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.
 
Theo: NPC