Đóng điện thành công dự án nâng công suất trạm 110kV Cát Hải (Hải Phòng)

Thứ hai, 07/09/2020 15:53:00

Ban quản lý dự án phát triển Điện lực- Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc phối hợp các phòng Ban Công ty Điện lực Hải Phòng đóng điện thành công dự án nâng công suất TBA 110kV Cát Hải,… đảm bảo cấp điện ổn định cho sản xuất và du lịch trên địa bàn huyện Cát Hải.

Trạm 110kV Cát Hải - Hải Phòng.

 
Trong những năm gần đây, Cát Hải trở thành khu vực phát triển năng động bậc nhất Hải Phòng. Để có đáp ứng nhu cầu điện năng cho sự phát triển trên địa bàn huyện, Công ty Điện lực hải Phòng đã xác định tầm quan trọng của việc đầu tư nâng công suất trạm biến áp 110kV Cát Hải từ 01 máy 40MVA lên 02 máy 40MVA.

Mặc dù trong quá trình triển khai dự án gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là công tác cắt điện để thi công các hạng mục công trình. Với đặc thù đường dây 110kV cấp điện huyện đảo Cát Hải là đường dây 01 mạch nên công tác lập lịch cắt điện đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt từ các phòng ban Công ty, đến công tác chỉ đạo của Ban phát triển Điện lực (BA2) với các nhà thầu thi công nhằm hạn chế thấp nhất số lần cắt điện đường dây nhưng đạt hiệu quả cao nhất về khối lượng các hạng mục công trình hoàn thành.

Đồng thời kết hợp lịch cắt điện đường dây Tổ quản lý vận hành đường dây 110kV kết hợp lắp đặt chống sét van đường dây 110kV tại vị trí cột 60, lắp đặt TI 35 kV ngoài trời máy biến áp T3, kiểm tra và xử lý dứt điểm các tồn tại trên lưới điện 110kV.
 
Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, toàn thế lực lượng tham gia đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc đã đề ra, đóng điện thành công dự án nâng công suất lên 02 máy 40MVA trạm 110kV Cát Hải.

Việc đóng điện thành công dự án nâng công suất trạm 110kV Cát Hải, góp phần đáp ứng nhu cầu điện năng cho sự phát triển kinh tế xã hội và du lịch trên địa bàn huyện Cát Hải.
Theo: PC Hải Phòng