Đóng điện đường dây trung hạ áp và trạm biến áp Hành Thuận 9, 10 (Quảng Ngãi)

Thứ năm, 10/09/2020 09:34:29

Vừa qua, tại huyện Nghĩa Hành, PC Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đấu nối, đóng điện nghiệm thu hạng mục Đường dây 22kV, 0,4kV và TBA Hành Thuận 9, 10.

Đóng điện đường dây trung hạ áp và trạm biến áp Hành Thuận 9, 10

Đây là Dự án thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện tiếp nhận các xã Hành Minh, Hành Nhân và Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành năm 2019.
 
Công trình do PC Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, Công ty Dịch vụ Điện lực Quảng Ngãi thi công với quy mô hạng mục gồm: Xây dựng mới 816m đường dây 22kV; 2115m đường dây 0,4kV và 01 trạm biến áp 250 kVA (TBA Hành Thuận 9); 586m đường dây 22kV, 962m đường dây 0,4kV và 01 trạm biến áp 100 kVA (TBA Hành Thuận 10).
 
Sau khi đóng điện Điện lực Nghĩa Hành tiến hành di công tơ đến sang lưới điện xây dựng mới, xóa công tơ cụm, xóa các đường dây cũ tạm bợ mất an toàn trên lưới điện.     
 
Việc đóng điện nghiệm thu và đưa hạng mục TBA Hành Thuận 9, 10 vào sử dụng nhằm sang tải, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng cho TBA Hành Thuận 1, 2, 7; đồng thời từng bước cải tạo lưới điện sau khi tiếp nhận từ Công ty cổ phần Điện. Đây là việc làm thể hiện tinh thần, trách nhiệm của ngành điện trong việc nâng cao chất lượng và dịch vụ cho khách hàng sử dụng điện.

Link gốc
Theo: Công An TP Đà Nẵng