Đóng điện TBA Hành Nhân 10 (Quảng Ngãi)

Thứ năm, 10/09/2020 09:59:00

Ngày 05/9/2020, tại xã Hành Nhân, PC Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan đã thực hiện đóng điện nghiệm thu đưa vào sử dụng TBA Hành Nhân 10.

Đóng điện TBA Hành Nhân 10 (Quảng Ngãi).

Đây là TBA cuối cùng được đóng điện thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện tiếp nhận các xã Hành Minh, Hành Nhân và Hành Thuận huyện Nghĩa Hành năm 2019.
 
Công trình do PC Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ngãi thi công với quy mô hạng mục gồm: Xây dựng mới 8.779m đường dây 22kV; 07 trạm biến áp với tổng dung lượng 1.120 kVA và 24.110m đường dây 0,4kV.
 
Sau khi đóng điện, Điện lực Nghĩa Hành sẽ tiến hành di công tơ đến các vị trí cột xây dựng mới, xóa công tơ cụm, xóa các đường dây cũ tạm bợ mất an toàn trên lưới điện.
 
Việc đóng điện nghiệm thu và đưa các hạng mục của công trình vào sử dụng nhằm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện. Đây là việc làm thể hiện tinh thần, trách nhiệm của ngành Điện sau khi tiếp nhận từ công ty cổ phần Điện trong việc đảm bảo an toàn cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp và phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của khách hàng.

Link gốc
Theo: CAĐN