Đóng điện Dự án thay thế MBA T4-63MVA TBA 110kV Tằng Loỏng (Lào Cai)

Thứ tư, 23/09/2020 15:15:37

Ngày 20/9/2020, tại TBA 110kV Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã đóng điện thành công dự án thay thế MBA T4-63MVA TBA 110kV Tằng Loỏng-Lào Cai. 
Thực hiện công tác nghiệm thu an toàn PCCC trước giờ đóng điện.
 
Dự án thuộc loại công trình năng lượng cấp II, có mức tổng đầu tư trên 19,9 tỷ đồng.
 
Sau gần 1 tháng thực hiện thi công, ngày 20 tháng 9 năm 2020 dự án đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện và đi vào vận hành an toàn, đảm bảo chất lượng thi công công trình theo đúng quy định.
 
Việc hoàn thành đóng điện công trình đúng tiến độ đã đáp ứng mục tiêu đầu tư của dự án là: Thay MBA hiện trạng đang đe dọa sự cố, đảm bảo an toàn trong vận hành; cung cấp điện liên tục, ổn định phụ tải nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao an sinh xã hội địa phương. Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.
Theo: NPC