Thi công đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn: Còn 6 hộ dân tại Quảng Ngãi chưa bàn giao mặt bằng

Thứ sáu, 25/09/2020 10:54:59

Số hộ dân bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 350 hộ. 

Thi công đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn gặp khó do 6 hộ dân không nhận tiền bồi thường trong hành lang tuyến.
 
Đến nay Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) đã chi trả 344 hộ, nhưng hơn 2 năm qua còn 6 hộ chưa nhận tiền để đơn vị thi công triển khai dự án.
 
Đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn, đoạn tuyến qua địa bàn các xã Phổ Phong, Phổ Nhơn, Phổ Ninh, Phổ Hòa, Phổ Cường và Phổ Khánh thuộc huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi gồm 71 vị trí móng trụ điện, số hộ dân bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến điện 350 hộ. 
 
Đến nay, phần móng trụ đã bồi thường xong 100% các hộ tại vị trí móng. Phần hành lang đã phê duyệt phương án bồi thường cho 350/350 hộ, chi trả 344/350 hộ. Hiện còn 06 hộ nằm trên địa bàn xã Phổ Phong, không đồng ý nhận tiền bồi thường. Mặc dù Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Phổ (nay là Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ), UBND xã và CPMB đã kiểm tra, đo đạc lại hiện trạng, giải quyết khiếu nại, vận động, giải thích nhiều lần và không cho đơn vị kéo dây. 
 
Theo CPMB, các hộ dân yêu cầu bồi thường cây cối và vật kiến trúc theo đơn giá mới của UBND tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù đã có quyết định duyệt phương án bồi thường trước khi có quyết định giá mới. Bồi thường nhà cửa, đất đai theo đơn giá đất thị trường và di dời nhà ra ngoài hành lang, bố trí đất tái định cư. Ngoài ra, 6 hộ dân còn yêu cầu hỗ trợ luôn phần diện tích đất ở nằm ngoài hành lang còn lại.
 
Với mong muốn đạt sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc hợp tác xây dựng dự án, UBND thị xã Đức Phổ, UBND xã Phổ Phong và CPMB đã thành lập nhiều đoàn, kiên trì với nhiều đợt vận động, giải thích tại các cấp. Ngoài ra, lãnh đạo huyện tổ chức gặp gỡ, đối thoại với từng hộ dân đang có vướng mắc về BT- GPMB đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn nhằm giải thích động viên và ghi nhận các kiến nghị của nhân dân, làm cơ sở báo cáo, tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn không chấp thuận và đề nghị chính quyền các cấp giải quyết các yêu cầu nêu trên của các hộ dân.
 
Sau 2 lần bảo vệ thi công trong quý I & II năm 2018, các hộ dân đã phản kháng quyết liệt nên đã phải dừng lại. Ngày 18/9/2020, đoàn công tác của thị xã và đơn vị đo đạc tiến hành họp dân để đo đạc, nhưng các hộ dân không hợp tác và bỏ về, đoạn công tác lập biên bản để báo cáo cấp có thẩm quyền. 
 
Tại buổi làm việc với CPMB mới đây, ông Nguyễn Tăng Bính – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thị xã Đức Phổ rà soát, kiểm tra lại các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc áp giá bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân có tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án; nếu đảm bảo các điều kiện về bồi thường, hỗ trợ theo quy định thì phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư tổ chức thi công trên thực địa, có biện pháp thi công phù hợp, đảm bảo an toàn; kiên trì vận động, giải thích cho người dân chấp hành các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ thi công.
 
Đối với việc tổ chức bảo vệ thi công, đề nghị CPMB, các đơn vị thi công chủ động phối hợp với UBND thị xã Đức Phổ xây dựng phương án kế hoạch bảo vệ thi công theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời làm việc cụ thể với Công an tỉnh để được hỗ trợ, bảo vệ thi công kéo dây đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ đóng điện; hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2020.
 
Ông Nguyễn Tăng Bính cũng đề nghị Công an tỉnh Quảng Ngãi bố trí lực lượng hỗ trợ UBND thị xã Đức Phổ trên cơ sở đề nghị của UBND thị xã có biện pháp xử lý các tình huống tụ tập đông người, cản trở thi công…kịp thời, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
 
Kim Thái