Đóng điện máy biến máy biến áp AT1 trạm biến áp 500kV Nghi Sơn

Thứ ba, 29/09/2020 13:50:15

Vào lúc 0h37 phút ngày 29/9, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện trạm biến áp 500kV Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa), vượt tiến độ trước gần 2 ngày so với kế hoạch.

 
Dự án được khởi công ngày 30/6/2020, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án.
 
Dự án có quy mô lắp đặt 02 máy biến áp (MBA) 500/220/35kV-450MVA AT1 và AT2. Giai đoạn 1, lắp đặt một MBA 500kV-450MVA AT1; một ngăn lộ 500kV, một ngăn lộ 220kV để đấu nối MBA AT1 vào thanh cái C51 và C21 tại sân phân phối 500kV Nghi Sơn 2 và sân phân phối 220kV Nghi Sơn  1.
 
Phía 35kV chỉ lắp đặt TU 35kV để lấy tín hiệu đo lường, bảo vệ quá áp, kém áp phía 35kV, nguồn điện tự dùng AC được lấy từ NMNĐ Nghi Sơn 1 thông qua tuyến ĐD hạ thế bổ sung và 01 đoạn đường dây 220kV đấu nối từ sân phân phối 220kV Nghi Sơn 1 đến MBA 500kV-450MVA AT1.
 
Việc hoàn thành dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho khu vực các tỉnh Thanh Hóa và các khu vực lân cận; Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho phụ tải khu vực trong mọi chế độ vận hành;
 
Trong giai đoạn đầu cấp điện ngược từ thanh cái 220kV của NMNĐ Nghi Sơn 1 lên thanh cái 500kV NMNĐ Nghi Sơn 2 phục vụ công tác thí nghiệm, nghiệm thu của NMĐ Nghi Sơn 2 (dự kiến 10/2020).
 
Việc hoàn thành dự án vượt tiến độ so với kế hoạch trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại là nỗ lực rất lớn của CPMB và các đơn vị thi công trên công trường.
Kim Thái