Đóng điện công trình nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Mỹ Xá (Nam Định)

Thứ năm, 01/10/2020 15:42:23

Mới đây, tại TBA 110kV Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã đóng điện thành công công trình nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Mỹ Xá. 

Toàn cảnh công trình lúc 3h sáng ngày 28/09/2020 trước giờ đóng điện.
 
Dự án thuộc công trình năng lượng cấp II, dự án nhóm C, do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý và điều hành có mức tổng đầu tư trên 47,8 tỷ đồng.
 
Việc đóng điện thành công dự án NCS MBA T1, T2 TBA 110kV Mỹ Xá đã góp phần đảm bảo cấp điện cho phụ tải khu vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống an sinh xã hội địa phương. Đồng thời, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng, đảm bảo cấp điện cho khu vực thành phố Nam Định và các vùng lân cận. Đặc biệt, việc nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Mỹ Xá sẽ ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố MBA 110kV. Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt và điều chỉnh tiến độ thực hiện quy hoạch lưới điện 110kV của tỉnh Nam Định.
Theo: NPC