Khởi công Dự án trạm 110 kV Lào Cai 2

Thứ sáu, 02/10/2020 09:10:08

Ngày 30/9, Ban Quản lý dự án lưới điện trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã khởi công Dự án trạm 110 kV Lào Cai 2 và các nhánh rẽ.
Lễ Khởi công Dự án trạm 110 kV Lào Cai 2.
 
Trạm 110 kV Lào Cai 2 do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư được đặt tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát; đơn vị thi công là Công ty Xây dựng điện VNECO4. Dự án với quy mô xây dựng mới 0,49 km đường dây 110 kV mạch kép; 1 trạm biến áp 110/35/22 kV với công suất 2x40 MVA, các xuất tuyến có cấp điện áp 35, 22 kV cùng với hệ thống điều khiển được tự động hoá kết nối về Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Lào Cai, với tổng mức đầu tư là 76,1 tỷ đồng; thời gian dự kiến hoàn thành vào quý III năm 2021.
 
Dự án đóng điện đưa vào vận hành sẽ đáp ứng như cầu phụ tải của thành phố Lào Cai, huyện Bát Xát và một số khu vực lân cận, qua đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, cải thiện chất lượng điện năng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
Trạm 110 kV Lào Cai 2 đi vào vận hành sẽ nâng tổng số Trạm biến áp 110 kV trên toàn tỉnh lên 8 trạm. Tất cả các trạm biến áp 110 kV đều được tự động hoá cao, điều khiển và thao tác từ xa tại Trung tâm điều khiển xa của Công ty Điện lực Lào Cai.

Link gốc
Theo: Báo Lào Cai