Đóng điện giai đoạn 1 dự án “Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Cao Bằng”

Thứ hai, 05/10/2020 14:58:00

Mới đây, Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc đã phối hợp với Công ty Điện lực Cao Bằng và các đơn vị thi công, dự án đã nghiệm thu đóng điện thành công dự án “Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Cao Bằng” đưa MBA 63MVA vào vận hành.

Đóng điện giai đoạn 1 dự án “Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Cao Bằng”.

Dự án “Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Cao Bằng” với quy mô chính là nâng công suất MBA T1 từ 40MVA lên 63MVA phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ công thương phê duyệt, nâng tổng công suất của trạm lên 103MVA. (MBA 63MVA được điều động từ TBA 110kV Yên Phong 5 theo quyết định 2217/QĐ-EVNNPC ngày 25/8/2020).
 
Trạm biến áp 110kV Cao Bằng được xây dựng từ những năm 1991, có quy mô ban đầu là 01 MBA 16MVA với mục tiêu cung cấp điện cho các khu công nghiệp, khu dân cư lân cận, trung tâm thành phố và các phụ tải quan trọng của tỉnh Cao Bằng. 
 
Đến thời điểm hiện tại, trạm biến áp 110kV Cao Bằng đang vận hành song song 02 MBA 40MVA với tổng công suất là 80MVA.
 
Giai đoạn 1 của dự án sau khi nghiệm thu hoàn thành có thể đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho lưới điện trong khu vực tỉnh và đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra là quản lý vận hành lưới điện “An toàn - Kinh tế - Ổn định - Tin cậy” cho trạm biến áp 110kV Cao Bằng.
Theo: EVNNPC