Tập trung giải quyết các tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV mạch 3

Thứ năm, 08/10/2020 10:11:06

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình - Nguyễn Xuân Quang vừa chủ trì buổi làm việc với các Sở, ngành, địa phương của tỉnh, Ban QLDA các công trình điện miền Trung về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) các dự án điện triển khai trên địa bàn tỉnh.
 

Đại diện CPMB phát biểu tại cuộc họp.
 
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương đã báo cáo tình hình thực hiện công tác BT-GPMB các dự án, công trình điện trên địa bàn tỉnh. Đối với dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch, đến nay, công tác BT- GPMB chòm 1, 2, 3 thôn Vịnh Sơn (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) đã hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm tài sản 497/497 hộ; phê duyệt phương án BT-GPMB 491/497 hộ.
 
Hiện còn 6 hộ chưa phê duyệt do đang vướng mắc về tranh chấp quyền thừa kế, chuyển nhượng, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Đến ngày 17/6/2020, có 217/221 hộ nhận tiền chi trả theo Quyết định số 1015/QĐ-UBND, ngày 18/5/2020 của UBND huyện Quảng Trạch về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ phần điều chỉnh bổ sung.
 
Đối với Dự án ĐD 500kV nhiệt điện Quảng Trạch-Vũng Áng và SPP 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch đã chi trả tiền và vận động bàn giao mặt bằng phần móng trụ 4/4 vị trí; phần sân phân phối 500kV Quảng Trạch đã bàn giao mặt bằng, đang triển khai thi công. Tuy nhiên, phần hành lang tuyến mới chi trả tiền và vận động bàn giao mặt bằng được 1/4 khoảng cột, do nhiều hộ gia đình không chịu nhận tiền bồi thường, cản trở, gây khó khăn cho công tác BT-GPMB.
 
Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi đã chi trả tiền và bàn giao mặt bằng 304/309 vị trí phần móng; phần hành lang tuyến đã chi trả tiền và bàn giao mặt bằng 260/308 khoảng cột. Các vị trí, khoảng cột chưa thể chi trả tiền và bàn giao mặt bằng chủ yếu là do các hộ dân không thống nhất đơn giá bồi thường, đề nghị thu hồi hết phần diện tích còn lại...
 
Để đẩy nhanh tiến độ dự án, CPMB kiến nghị UBND tỉnh Quảng Bình, UBND các huyện xem xét chỉ đạo các nội dung như sau:
 
Đối với ĐD 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng và SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch: UBND huyện Quảng Trạch tổ chức và xây dựng phương án, kế hoạch để bảo vệ thi công tại vị trí móng  trụ 01 dự án ĐD 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng trước ngày 15/10/2020. Triển khai làm việc với các hộ dân để nhận tiền bồi thường hành lang tuyến theo Quyết định phê duyệt để đơn vị thi công kéo dây trong tháng 10/2020. Trường hợp các hộ dân vẫn cố tình không chấp hành thì tổ chức bảo đảm an ninh trật tự để đơn vị thi công kéo dây. 
 
Đối với ĐD 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi: Phần vị trí móng còn 04 vị trí, UBND huyện, các ban ngành đoàn thể của huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, UBND các xã: Quảng Đông (VT 01 và 04), Quảng Hợp (VT37) và Cảnh Hóa (VT74) tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành chủ trương, chính sách nhận tiền theo quyết d phê duyệt và bàn giao MB 4 vị trí móng, đặc biệt VT 74 để thi công trong tháng 10/2020. Trong trường hợp các hộ dân vẫn cố tình không hợp tác, không chấp hành nhận tiền theo quyết định phê duyệt và bàn giao mặt bằng để thi công, đề nghị UBND huyện chỉ đạo chuyên môn của huyện hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ để tham mưu ban hành Quyết định cưỡng chế, kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất 4 vị trí móng và tổ chức cưỡng chế để thi công trong tháng 11/2020.
 
Phần hành lang tuyến, UBND chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Quảng Đông, Quảng Hợp và Cảnh Hóa và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành khu Tái định cư tập trung để làm thủ tục bắt thăm bố trí đất cho các hộ dân có nhà cửa phải di dời; Chỉ đạo và thành lập tổ công tác gồm các ban  đoàn thể của huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, UBND các xã, thôn tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành chủ trương, chính sách nhận tiền theo quyết định phê duyệt và bàn giao mặt bằng các khoảng cột còn lại để thi công kéo dây trước ngày 30/10/2020.
 
Trường hợp sau khi đã vận động chi trả tiền nhiều lần nhưng các hộ dân vẫn không chất hành thì UBND huyện phối hợp các đơn vị liên quan lập các thủ tục hoàn thiện hồ sơ để tổ chức bảo vệ thi công kéo dây.
 
Tại buổi làm việc, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan đã phát biểu ý kiến, nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB các dự án; đề xuất các phương án giải quyết, vận động người dân... để sớm hoàn thành công tác GPMB theo kế hoạch.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra giải pháp phù hợp, cụ thể triển khai giải quyết các tồn đọng trong công tác BT-GPMB các dự án điện đang triển khai một cách nhanh nhất.
Cụ thể, đối với Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch, UBND huyện Quảng Trạch phối hợp với xã Quảng Đông chỉ đạo, giải quyết dứt điểm công tác BT-GPMB, yêu cầu giữa tháng 11/2020 phải hoàn thành.
 
Đối vơi dự án ĐD 500kV nhiệt điện Quảng Trạch-Vũng Áng và SPP 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch, Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi cần tập trung giải quyết dứt điểm công tác BT-GPMB trước ngày 15/10/2020; các địa phương phải giải quyết các tồn đọng, bàn giao mặt bằng để thi công kéo dây trước ngày 30/10/2020.
Lê Linh