Đóng điện dự án “Xây dựng và cải tạo các xuất tuyến 35kV lộ 371, 373, 375 và 377 sau TBA 110kV Lục Ngạn 2” tại Bắc Giang

Thứ ba, 13/10/2020 10:05:00

Mới đây, Công ty Điện lực Bắc Giang (được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao làm chủ đầu tư) đã tổ chức nghiệm thu đóng điện chuyển đổi lưới thành công dự án  “Xây dựng các xuất tuyến 35kV lộ 371,373,375 và 377 sau TBA 110kV Lục Ngạn 2”.
Một góc trạm 110 kV Lục Ngạn 2 và các đầu xuất tuyến.
 
Dự án được triển khai với mục đích nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của khu vực huyện Lục Ngạn và Lục Nam, nhằm khai thác tối ưu hiệu quả ngay sau khi đóng điện TBA 110kV Lục Ngạn 2. Các xuất tuyến 35kV sẽ san tải cho TBA 110kV Lục Ngạn và TBA 110kV Lục Nam, đồng thời các xuất tuyến kết nối mạch vòng liên lạc với nhau và liên lạc với các lộ khác của TBA 110kV Lục Nam, tạo sự linh hoạt trong vận hành lưới điện, như vậy các cụm công nghiệp trên địa bàn hai huyện đều có thể cấp điện ít nhất bằng hai nguồn, qua đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tạo đà cho phát triển kinh tế khu vực phía đông tỉnh Bắc Giang.
 
Dự án xây dựng và cải tạo 14,81km đường dây 35kV trong đó xây dựng mới tuyến cáp ngầm 35V mạch 3 dài 0,1km, xây dựng mới 3,56km đường dây 35kV trên không mạch kép trên cột 110kV hiện có, xây dựng mới 1,94 km đường dây 35kV trên không mạch đơn, cải tạo 0,46 km đường dây trên không 35kV mạch đơn thành mạch kép, cải tạo 8,75 km đường dây 35kV trên không mạch đơn với tổng mức đầu tư 14,85 tỷ đồng. 
Theo: EVNNPC