Đóng điện thành công công trình đấu nối 110kV sau TBA 220kV Thanh Nghị (Hà Nam)

Thứ sáu, 16/10/2020 14:00:34

Mới đây, tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực (trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc) đã đóng điện thành công, chính thức đưa vào vận hành công trình đấu nối 110kV sau TBA 220kV Thanh Nghị đoạn thuộc nhánh rẽ TBA 110kV Xuân Thành.

  Toàn cảnh công trình trước giờ đóng điện.

Dự án công trình đấu nối 110kV sau TBA 220kV Thanh Nghị có tổng vốn đầu tư hơn 118,2 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý và điều hành dự án.
 
Dự án với Quy mô công trình: Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV mạch kép, sử dụng dây loại ACSR300. Chiều dài 1,265km; điểm đầu: Cột số 107 lộ 177E24.15-171E24.9 / 93 lộ 175E23.1-171E24.6; điểm cuối: Cột số 04 lộ 172E24.9-171E24.12 / 99 lộ 175E23.1-171E24.6.
 
Việc đóng điện thành công dự án công trình đấu nối 110kV sau TBA 220kV Thanh Nghị có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc cung cấp điện ổn định, đảm bảo tính tối ưu về liên kết lưới, linh hoạt trong vận hành, giảm thời gian mất điện do sự cố. Đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, cải thiện chất lượng điện năng đối với huyện Thanh Liêm nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung.

Đây cũng là công trình đóng điện theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nhằm đảm bảo đấu nối đường dây 110kV sau TBA 220kV Thanh Nghị phù hợp với lưới điện tỉnh Hà Nam theo quy hoạch năm 2016-2025 có xét đến năm 2035 và cấp điện ổn định cho lưới khu vực, bổ sung 1,3km đường dây 110kV mạch kép dây AC300 thuộc nhánh rẽ TBA 110kV Xi măng Xuân Thành.
Theo: NPC