Đóng điện Dự án Lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Thuận Thành (Bắc Ninh)

Thứ hai, 09/11/2020 16:16:57

Mới đây, Ban Quản lý dự án lưới điện phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu thành công, đóng điện đưa vào vận hành Máy biến áp và các thiết bị thuộc Dự án Lắp MBA T2 TBA 110kV Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Đóng điện Dự án Lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Thuận Thành (Bắc Ninh).
 
Ông Trần Thái Sơn - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Lưới điện cho biết: Dự án Lắp MBA T2 TBA 110kV Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh có tổng mức đầu tư được duyệt là 40,326 tỷ VNĐ thuộc nguồn vốn tín dụng thương mại. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ được giao, đại diện chủ đầu tư đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp dồn sức triển khai công trình. Dự án có khối lượng công việc rất lớn, thời gian triển khai gấp, đòi hỏi các bên liên quan cùng tập trung, kiểm tra, giám sát và phối hợp thực hiện một cách khoa học, hiệu quả; đồng thời ưu tiên các giải pháp, biện pháp cải tiến, hợp lý hóa sản xuất đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu EVNNPC đã đề ra.

Việc hoàn thành đúng tiến độ dự án sẽ chống quá tải cho MBA T1 TBA 110kV Thuận Thành, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, tăng cường liên kết lưới, đảm bảo tiêu chí N-1, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho khu vực; Phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 538/QĐ-BCT ngày 04/02/2016.
Theo: NPC