Đóng điện trạm biến áp 110 KV Sông Công 2 và nhánh rẽ (Thái Nguyên)

Thứ hai, 04/01/2021 16:22:40

Mới đây, Ban Quản lý Dự án lưới điện (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc), Công ty Điện lực Thái Nguyên và các nhà thầu thi công tổ chức nghiệm thu, đóng điện và đưa vào vận hành công trình trạm biến áp (TBA) 110 KV Sông Công 2 và nhánh rẽ (Khu công nghiệp Sông Công 2, xã Tân Quang, thành phố Sông Công).
Trạm biến áp 110 KV Sông Công 2 và nhánh rẽ có ổng kinh phí trên 72 tỷ đồng.
 
Dự án công trình trạm biến áp (TBA) 110 KV Sông Công 2 và nhánh rẽ (Khu công nghiệp Sông Công 2, xã Tân Quang, thành Sông Công) được triển khai từ đầu tháng 7/2020 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 72 tỷ đồng. 
 
Dự kiến, giai đoạn 2 của dự án sẽ hoàn tất việc lắp đặt 1 MBA 63MVA vào tháng 7/2021.
 
Dự án đưa vào vận hành sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao của khu vực thành phố Sông Công; Đồng thời, đảm bảo nguồn điện cho các các doanh nghiệp hoạt động tại Khu công nghiệp Sông công 2 và cũng là minh chứng cho sự nỗ lực của ngành Điện trong việc đảm bảo cung ứng điện liên tục, ổn định và chất lượng.
 
Theo: Thái Nguyên TV