Đóng điện công trình Lắp Máy biến áp T2 trạm biến áp 110kV Phúc Sơn (Ninh Bình)

Thứ ba, 30/11/2021 16:07:14

Ngày 28/11/2021, Ban Quản lý Dự án Lưới điện đã được Hội đồng nghiệm thu đóng điện cấp Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nghiệm thu đóng điện công trình Lắp Máy biến áp T2 trạm biến áp 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình.
 
Công trình Lắp Máy biến áp T2 trạm biến áp 110kV Phúc Sơn có tổng mức đầu tư 42,838 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án Lưới điện trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Công trình được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi ngày 05/03/2021 và khởi công ngày 08/06/2021, sau 5 tháng khẩn trương thi công, đến nay được Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng Công ty nghiệm thu đóng điện và đưa công trình vào vận hành an toàn theo đúng các chỉ tiêu kỹ thuật và kế hoạch được giao.      
 
Đây là công trình năng lượng cấp II, nhóm C với quy mô đầu tư:  Lắp MBA T2-63MVA đồng bộ phía 110kV, tủ xuất tuyến trung thế, hoàn thiện hệ thống thu thập, đo đếm, giám sát và điều khiển từ xa,… cho phép kết nối, trao đổi với Trung tâm điều khiển xa khu vực đảm bảo trạm biến áp đưa vào vận hành theo chế độ trạm biến áp điều khiển xa.
 
Ông Nguyễn Văn Tùng – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện, đơn vị quản lý A dự án cho biết, việc xây dựng Công trình  Lắp Máy biến áp T2 trạm biến áp 110kV Phúc Sơn  đảm bảo bổ sung nguồn trạm 110kV cấp điện cho phụ tải; tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất cho lưới điện trung áp khu vực Thành phố Ninh Bình; hoàn thiện lưới điện 110kV theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công thương phê duyệt.
Theo: NPC