Phấn đấu hoàn thành dự án cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hải Dương trong tháng 8

Thứ ba, 05/07/2022 16:28:09

Được khởi công xây dựng vào cuối tháng 12/2021, dự án "Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hải Dương" (dự án Jica) dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 30/8 tới. 
 

Đến hết tháng 6, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương đã thực hiện được khoảng 60% khối lượng công việc.         
 
Dự án “ Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hải Dương" có tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. Dự án được triển khai trên địa bàn TP Chí Linh, TX Kinh Môn và các huyện Kim Thành, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Cẩm Giàng. 
 
Đây là dự án nhằm cải tạo các tuyến đường dây trung áp để tăng cường khả năng mang tải; giảm tổn thất điện áp, điện năng trên lưới điện. Ngoài ra còn xây dựng mới các tuyến đường dây để tạo liên lạc mạch vòng giữa các trạm biến áp 110kV để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện...
 
Đến nay, Công ty Điện lực Hải Dương đã hoàn thành đào đúc móng 277 vị trí và dựng cột tại 83 vị trí. Khi hoàn thành giai đoạn đào đúc móng, Công ty sẽ xây dựng hơn 66.400 m tuyến đường dây trung áp; cải tạo, nâng công suất 46 trạm biến áp; 184 m đường dây hạ áp...

Link gốc
Theo: Hải Dương TV