Đóng điện thành công Dự án Lắp máy 2 TBA 110kV Đăk Song

Thứ hai, 11/07/2022 11:28:06

Ban QLDA Lưới điện miền Trung (CPCNPMU) đã đóng điện thành công Dự án Lắp máy 2 TBA 110kV Đăk Song – Trạm biến áp sử dụng công nghệ kỹ thuật số.
 
Công tác chuẩn bị sẵn sàng đóng điện dự án Lắp máy 2 TBA 110kV Đăk Song.
 
Dự án Lắp máy 2 TBA 110kV Đăk Song được xây dựng trong khuôn viên trạm biến áp 110kV Đăk Song, trên địa bàn thị trấn Đức An, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng gồm lắp mới ngăn máy biến áp T2-25MVA-110/22kV, hoàn thiện ngăn phân đoạn 110kV; lắp ngăn phân đoạn 24kV thứ 2. Mục tiêu của dự án nhằm chống quá tải cho TBA 110kV Đăk Song, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước hoàn thiện cấu trúc lưới điện tỉnh Đăk Nông.
 
Theo định hướng chuyển đổi số trong công tác quản lí vận hành, từ giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, EVNCPC đã lựa chọn dự án Lắp máy 2 TBA 110kV Đăk Song để thí điểm ứng dụng công nghệ trạm kĩ thuật số. Đây là công nghệ tiên tiến, thực hiện thu thập các tín hiệu trạng thái, tín hiệu điều khiển, tín hiệu đo lường của các thiết bị nhất thứ thông qua các bộ chuyển đổi MU đặt ngoài trời qua mạng Process bus theo tiêu chuẩn IEC 61850; thiết bị nhị thứ IED cũng được nối thành mạng Station bus và liên lạc với nhau bằng tín hiệu số theo tiêu chuẩn IEC 61850.
 
Ngay sau khi thiết kế được phê duyệt, EVNCPC đã tổ chức đấu thầu mua sắm lựa chọn nhà thầu, đến giữa tháng 06/2022, các VTTB do nhà thầu cung cấp đã được vận chuyển lắp đặt tại công trình. Ngày 24/6/2022, thiết bị cuối cùng của dự án được lắp đặt đấu nối và thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh tổng mạch phần hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường…
 
Chạy đua với thời gian, các nhà thầu đã thực hiện ngày đêm và hoàn thành công việc đảm bảo các mốc kế hoạch đề ra trong thời gian ngắn, đảm bảo cho công tác đóng điện công trình. Đến ngày 04/7/2022, Hội đồng nghiệm thu cấp Chủ đầu tư đã tổ chức họp đóng điện công trình.
 
Như vậy, với sự nỗ lực quyết tâm cao, Dự án Lắp máy 2 TBA 110kV Đăk Song đã được đóng điện đưa vào vận hành theo đúng tiến độ EVNCPC giao, đánh dấu bước tiến trên hành trình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của CPCNPMU.
Theo: CPC