Đóng điện thành công các công trình thuộc PC Đà Nẵng

Thứ hai, 18/07/2022 13:49:27

Ngày 17/7/2022, Hội đồng nghiệm thu đã tổ chức đóng điện đưa vào vận hành thành công ngăn máy cắt 132 trạm 110kV Liên Trì, hoàn thành công trình thay thế máy cắt 110kV 132 & dao cách ly 110kV 132-2 trạm biến áp 110kV Liên Trì.

Lắp đặt MC hợp bộ 132 mới vào bệ móng tại TBA 110kV Liên Trì.
 
Được biết, TBA 110kV Liên Trì đang vận hành 2 MBA với công suất 2x63 MVA. Theo thiết kế, dự án sẽ thực hiện thay thế máy cắt 110kV 132 & dao cách ly 110kV 132-2, đồng thời kiểm tra cấu hình lắp đặt hoàn thiện nhất, nhị thứ, SCADA cho máy cắt hợp bộ 132 mới.
 
Theo phương án thi công, PC Đà Nẵng đã thực hiện tháo dỡ MC 132, DCL 132-2 hiện hữu, lắp đặt trụ đỡ, máy cắt hợp bộ 132 mới, hoàn thiện đấu nối nhất thứ, nhị thứ, cấu hình thí nghiệm, kiểm tra tín hiệu End to End từ ngăn 132 mới lắp đặt tại T110 Liên Trì đến trung tâm điều khiển PC Đà Nẵng. 
 
Trước đó, để phục vụ cho công tác chuyển tải, cô lập ngăn máy cắt 132, PC Đà Nẵng đã lập phương án chuyển tải đến vị trí 01 của các xuất tuyến 22kV đang vận hành nhằm đảm bảo không mất điện trong thời gian thi công. Đồng thời, trực ban Điều độ và các đơn vị điện lực liên tục giám sát, kiểm tra tình trạng vận hành các đường dây 22kV đang chuyển tải nhằm sớm phát hiện các khiếm khuyết, xử lý kịp thời đảm bảo cung cấp điện tin cậy, an toàn cho khách hàng trong khu vực.
 
Được biết, TBA 110kV Liên Trì đang cấp điện cho gần 29.500 khách hàng, gồm các phụ tải như: Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung trung bộ, Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng và nhiều phụ tải quan trọng khác. 
 
Cũng trong ngày 17/7/2022, PC Đà Nẵng đã thực hiện đóng điện nghiệm thu thành công đường dây và thiết bị xây dựng mới thuộc xuất tuyến 479/Liên Chiểu, kịp thời nâng cao năng lực cấp điện cho phụ tải trong khu vực.
 
Trước đó, các đơn vị thuộc PC Đà Nẵng và đơn vị thi công phối hợp lắp đặt xà đỡ, phụ kiện, đấu nối cáp ngầm xây dựng mới tại trụ 01, 69; đấu nối đường dây trên không từ trụ 69A đến 70; lắp đặt LBS liên lạc 479/Liên Chiểu và 477/Liên Chiểu tại vị trí 66. Khối lượng công việc thi công gồm 584m đường dây trên không, 244m cáp ngầm trung áp và 1 LBS lắp mới. Khối lượng lớn công việc được các đơn vị phối hợp hoàn thiện đúng tiến độ, đúng theo các quy chuẩn kỹ thuật, quy định hiện hành.
 
TBA 110kV Liên Chiểu nằm ở khu vực quận Liên Chiểu, gồm 2 MBA 40MVA vận hành độc lập, cung cấp điện cho khu vực bắc Liên Chiểu, KCN Liên Chiểu. Việc đóng điện thành công đường dây 479/Liên Chiểu xây dựng mới giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; giảm tải và tăng khả năng liên kết với lưới điện trong khu vực, đáp ứng kịp thời tốc độ tăng trưởng phụ tải trong thời gian tới; từ đó chất lượng cung cấp điện ngày càng được nâng cao, mang lại sự hài lòng cao cho khách hàng.
Yên Bình