Điện lực Kiến Thụy (Hải Phòng): Hoàn thành dự án đầu tư xây dựng chống quá tải lưới điện năm 2022

Thứ ba, 13/09/2022 13:57:00

Nhằm hiện đại hóa lưới điện, đảm bảo khả năng cấp điện ổn định phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, quân sự, an sinh xã hội của địa phương và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn huyện, Công ty Điện lực Hải Phòng đầu tư dự án cải tạo chống quá tải lưới điện huyện Kiến Thụy năm 2022.
Công trình đường dây và TBA Núi Đối 2 được xây dựng theo hướng hiện đại.

Dự án được đầu tư xây dựng trong quý 2 năm 2022, mới đây dự án đã được hoàn thành và đóng điện thành công.

Quy mô dự án: Gồm 10 trạm biến áp chống quá tải với tổng công suất lắp đặt là 4000 kVA, xây dựng mới và cải tạo đường dây trung áp là 4,324 km, đường dây hạ thế 10,44 km với tổng mức đầu tư trên 26 tỷ đồng. 
 
Công trình cải tạo, chống quá tải lưới điện huyện Kiến Thụy năm 2022 sau khi hoàn thành đã tách lưới san tải cho các trạm biến áp bị quá tải tại các khu vực trọng điểm, nâng cao chất lượng điện năng đồng thời nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn huyện Kiến Thụy, đáp ứng sự tăng trưởng phụ tải trên địa bàn huyện Kiến Thụy. 
Theo: NPC