Đóng điện thành công dự án “Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Kim Bảng, tỉnh Hà Nam”

Thứ ba, 13/09/2022 14:01:37

Ngày 11/9/2022, tại tỉnh Hà Nam, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực (BA2) thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã hoàn thành đóng điện và đi vào vận hành an toàn công trình: “Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Kim Bảng, tỉnh Hà Nam”. 

Đóng điện thành công dự án “Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Kim Bảng, tỉnh Hà Nam”.

 
Dự án được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt cuối tháng 11/2021 với tổng mức đầu tư trên 37 tỷ đồng thuộc công trình năng lượng cấp II nhóm C và giao cho Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý, điều hành dự án. Sau thời gian triển khai thi công xây dựng, công trình đã hoàn thành công tác nghiệm thu đóng điện và đi vào vận hành an toàn theo đúng quy định.
 
Dự án có quy mô: Lắp đặt MBA T2 công suất 63MVA – 110/35/22kV, vận hành song song với MBA T1. Lắp đặt thiết bị ngăn MBA T2; Hoàn thiện sơ đồ ngăn liên lạc 112; Lắp đặt thiết bị phân đoạn 2 (C32&C42), hoàn thiện kết nối với phân đoạn 1 (C31&C41) hiện có; Hoàn thiện hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển xa,…cho phép kết nối với Trung tâm điều khiển xa khu vực, đảm bảo trạm biến áp đưa vào vận hành theo chế độ trạm biến áp không người trực.
 
Theo Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực cho biết: Việc đóng điện thành công công trình Lắp đặt MBA T2 TBA110kV Kim Bảng, tỉnh Hà Nam có ý nghĩa lớn trong việc đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo đáp ứng kịp thời với tốc độ tăng của các phụ tải KCN thuộc địa bàn huyện Kim Bảng, chống quá tải cho MBA T1 TBA 110kV Kim Bảng. Bên canh đó, dự án còn giúp nâng cao chất lượng điện năng giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện áp của lưới trung áp trong khu vực; Nâng cao độ tin cậy, đáp ứng tiêu chí N-1 và thuận tiện trong việc quản lý vận hành; Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 đã được Bộ Công thương phê duyệt.
Theo: NPC