PC Hà Nam hoàn thành nâng cấp các đường dây 10kV lộ 972 và 974 trung gian Lê Hồ lên vận hành cấp điện áp 22kV

Thứ năm, 06/10/2022 15:39:21

Mới đây, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã hoàn thành nâng cấp 02 đường dây 10kV còn lại là lộ 972 và 974 trung gian Lê Hồ lên vận hành cấp điện áp 22kV, chính thức xóa bỏ hoàn toàn lưới điện 10kV, các trạm biến áp trung gian 35/10kV trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Lưới điện sau khi hoàn thành nâng cấp đảm bảo cấp điện cho các khách hàng trên địa bàn huyện Kim Bảng, hoàn thiện lưới điện trung áp tỉnh Hà Nam.
 
Hai lộ 972, 974 trung gian Lê Hồ với quy mô nâng cấp 16,6km đường dây, xây dựng mới và cải tạo 40 trạm biến áp là một phần dự án Mở rộng, cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hà Nam (dự án JICA), có tổng mức đầu tư 186,26 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung, hạ áp lớn nhất, PC Hà Nam được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao thực hiện trong các năm qua.
 
Sau khi nâng cấp lên 22kV, lộ 972 trung gian Lê Hồ được cải tạo thành lộ 473 E24.16 và lộ 974 trung gian Lê Hồ được cải tạo thành lộ 482 E24.14, ổn định cấp điện trên địa bàn các xã Lê Hồ, Thụy Lôi, Tân Sơn, Tượng Lĩnh, Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; tạo mạch vòng kết nối giữa trạm 110kV Đồng Văn 4 (E24.14) và trạm 110kV Kim Bảng (E24.16); kết nối với lộ 477 E24.16 (sau khi lộ 971 và 974 trung gian Kim Bảng được nâng lên 22kV trước đó một tháng).
 
Với việc hoàn thành nâng cấp đường dây 972, 974 trung gian Lê Hồ lên 22kV đã góp phần hoàn thiện lưới điện trung áp khu vực huyện Kim Bảng nói riêng và trên địa bàn tỉnh Hà Nam nói chung, phù hợp với quy hoạch phát triển lưới điện tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến 2035. 
 
Các đường dây 10kV và các TBA trung gian 35/10kV trên địa bàn tỉnh Hà Nam được đưa vào vận hành từ những năm 70, 80 của thế kỷ trước, qua thời gian dài vận hành đến nay đã xuống cấp.

Việc thực hiện hoàn thành dự án JICA có ý nghĩa vô cùng quan trọng, xóa bỏ hoàn toàn các TBA trung gian, nâng cấp, cải tạo toàn diện lưới điện 10kV lên vận hành cấp điện áp 22kV, hoàn thiện mạch vòng trung áp giữa các TBA 110kV, tối ưu lưới điện phân phối, đảm bảo cấp điện trên địa bàn Tỉnh.
Theo: NPC