Nghệ An sẽ lập quy hoạch riêng cho lĩnh vực đầu tư năng lượng tái tạo

Thứ tư, 21/08/2019 16:02:38

Nghệ An có khoảng 1.600 ha diện tích có thể khai thác đầu tư năng lượng mặt trời và hiện địa phương này đã có những bước đi đầu tiên trong việc lập quy hoạch và xúc tiến kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.
 

Ảnh minh họa.
 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Lê Ngọc Hoa cho biết, UBND tỉnh vừa có cuộc khảo sát sơ bộ về quỹ đất dành cho việc thu hút đầu tư lĩnh vực điện năng lượng tái tạo. Quỹ đất cho lĩnh vực này nằm ở mức trên 1.500 ha.
 
Tại Nghệ An đã có những bước đi đầu tiên trong việc lập quy hoạch và xúc tiến kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.
 
Theo đại diện UBND tỉnh Nghệ An, địa phương này đã tiến hành khảo sát sơ bộ, nghiên cứu để tiến tới nghiên cứu, lập quy hoạch đầu tư năng lượng mặt trời tương đương công suất hàng nghìn MWp. Theo đó, có khoảng 1.600 ha diện tích có thể khai thác đầu tư năng lượng mặt trời tương đương công suất 1.300 MWp. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn và vướng mắc nên đến nay Nghệ An chưa có nhà máy điện mặt trời nào được duyệt vào quy hoạch phát triển điện lực.  
 
UBND tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp bàn xung quanh vấn đề này, tại đây đại diện nhà tư vấn và đầu tư trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu và tiềm năng các nguồn năng lượng tái tạo tại Nghệ An; đồng thời thông qua kinh nghiệm triển khai tại các tỉnh để tư vấn, đề xuất với tỉnh Nghệ An một số phương án tư vấn, nghiên cứu lập quy hoạch nguồn năng lượng tái tạo phù hợp quy hoạch chung của Chính phủ và quy định pháp luật.
 
Phó chủ tịch Lê Ngọc Hoa ghi nhận ý kiến, đề xuất của các nhà tư vấn. Giao Sở Công thương chủ trì làm đầu mối tham mưu trực tiếp cho UBND tỉnh, kết nối lựa chọn các đơn vị tư vấn và đầu tư tốt nhất để khi quy hoạch năng lượng tái tạo được thông qua và xây dựng thì đấu nối vào hệ thống quy hoạch năng lượng quốc gia thuận lợi nhất; hỗ trợ, giúp đỡ các nhà tư vấn đầu tư triển khai quy hoạch sớm nhất, cố gắng đầu năm 2020 hoàn thành danh mục dự án trong lĩnh vực này để tỉnh lựa chọn, kêu gọi nhà đầu tư.
Theo: Đầu tư