Cần Đước (Long An) đầu tư hệ thống lưới điện phục vụ sản xuất rau công nghệ cao

Thứ tư, 18/09/2019 14:41:41

Được tỉnh Long An hỗ trợ kinh phí 7,4 tỷ đồng, huyện Cần Đước tiến hành đầu tư 14 công trình điện hạ thế, cho các xã trồng rau trọng điểm tại Long Khê, Phước Vân, Long Trạch, Long Hòa. 

Hệ thống điện hạ thế được xây dựng tại vùng rau công nghệ cao xã Phước Vân.

Công trình kéo đường dây trung thế và lắp bình hạ thế đã được thi công hoàn thành, nông dân đang tập trung xây dựng trụ điện, kéo dây đến khu vực sản xuất phục vụ việc trồng rau công nghệ cao.
 
Việc đầu tư hệ thống lưới điện hỗ trợ nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là thực hiện hệ thống tưới tiết kiệm điện, nhà lưới, áp dụng các quy trình sử dụng phân vi sinh thay cho hóa học, nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực của địa phương, từng bước thực hiện chương trình sản xuất nông nghiệp an toàn, tiết kiệm, chất lượng cao, và bền vững.
Theo: Đài PT&TH Long An