Chuẩn bị các thủ tục đầu tư dự án đường dây 500 kV mạch kép Thuận Nam-Chơn Thành

Thứ sáu, 04/09/2020 13:19:18

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đang tập trung triển khai các thủ tục để chuẩn bị đầu tư dự án đường dây 500 kV mạch kép Thuận Nam-Chơn Thành. 

MBA TBA 500kV Chơn Thành.
 
Dự án sẽ được khởi công trong năm 2023 và hoàn thành năm 2025. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch COVID-19, nên tiến độ thỏa thuận, lập, trình, thẩm tra và phê duyệt dự án bị chậm so với kế hoạch.
 
Hiện Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã giao CPMB quản lý một số dự án lưới truyền tải điện đấu nối giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo và Trung tâm điện lực Dung Quất.

Theo đó, CPMB đã trình EVNNPT thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Mới đây, EVNNPT có văn bản số 1099/EVNNPT-ĐT+KH gửi Bộ Công Thương về việc triển khai các dự án đường dây 500 kV Nhiệt điện Vân Phong – Nhiệt điện Vĩnh Tân và trạm biến áp (TBA) 500 kV Thuận Nam; trong đó EVNNPT đề xuất nhà đầu tư Trung Nam đầu tư 2 ngăn lộ đi Chơn Thành tại TBA 500 kV Thuận Nam. Hiện CPMB đã có văn bản gửi EVNNPT về việc hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng dự án.
 
Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục thỏa thuận hướng tuyến đường dây sau khi UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản chấp thuận vị trí TBA 500 kV Thuận Nam. Hiện UBND tỉnh Bình Phước đã có văn bản thỏa thuận hướng tuyến công trình đường dây 500 kV mạch kép Thuận Nam-Chơn Thành, đoạn đi qua tỉnh Bình Phước. Mới đây, CPMB cũng có công văn số gửi Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng về việc thoả thuận hướng tuyến của dự án này.
Mai Phương