Ký hợp đồng cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và dịch vụ kỹ thuật - Dự án NMTĐ Ialy mở rộng

Thứ năm, 28/04/2022 21:42:41

Ngày 28/4, tại Hà Nội, Ban QLDA Điện 2 đã tổ chức ký hợp đồng gói thầu số 41 (TB-2) cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và dịch vụ kỹ thuật - Dự án NMTĐ Ialy mở rộng với liên danh nhà thầu Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp - Viện nghiên cứu cơ khí - Tổng Công ty Xây dựng Cơ điện - Công ty Cổ phần LILAMA10.
 

 
Gói thầu cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và dịch vụ kỹ thuật là một trong số những gói thầu lớn nhất của Dự án NMTĐ Ialy mở rộng với giá trị hơn 287,9 tỷ đồng. 
 
Phạm vi công việc chính của gói thầu bao gồm: Chế tạo, cung cấp cửa van, khe van cửa nhận nước, hạ lưu nhà máy; Chế tạo, cung cấp đường ống áp lực; Chế tạo, cung cấp cầu trục chân dê; Cung cấp máy nâng thủy lực; Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật có liên quan. Nguồn vốn thực hiện gói thầu là vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).
 
Ông Nguyễn Đức Minh – Phó Giám đốc Ban QLDA Điện 2 cho biết: Gói thầu cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và dịch vụ kỹ thuật cho Dự án Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng là gói thầu có vai trò hết sức quan trọng của Dự án. Nhận thức được tầm quan trọng của gói thầu này, trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt, Ban QLDA Điện 2 đã triển khai công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành đảm bảo công bằng, minh bạch trong công tác xét thầu. 
 
Việc hoàn thành thủ tục lựa chọn Nhà thầu và ký kết hợp đồng Gói thầu số 41 (TB-02) cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và dịch vụ kỹ thuật cho Dự án Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đảm bảo các mốc tiến độ chính của dự án. 
 
Lãnh đạo Ban QLDA Điện 2 chúc mừng Liên danh nhà thầu Tổng Công ty Máy và thiết bị công nghiệp CTCP – Viện Nghiên cứu Cơ khí – Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP  và Công ty CP Lilama 10 đã trúng thầu gói thầu này và đề nghị Nhà thầu thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo hợp đồng được hai bên ký kết. 
 
Đại diện liên danh nhà thầu, ông Vũ Trọng Thực – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp cam kết với Ban QLDA Điện 2 cung cấp vật tư thiết bị theo đúng hợp đồng ký kết để đảm bảo tiến độ Dự án NMTĐ Ialy mở rộng.
 
Dự án Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng được đầu tư xây dựng tại xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và xã Ia Mơ Nông, Ia Kreng, thị trấn Ialy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm Chủ đầu tư và giao Ban QLDA Điện 2 thay mặt Chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án. Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng bao gồm hơn 50 gói thầu lớn nhỏ khác nhau. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2024.
Lê Linh