PC Gia Lai: Nâng công suất TBA 110kV An Khê

Thứ hai, 16/05/2022 14:23:14

Để đảm bảo nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải cho các phụ tải thuộc thị xã An Khê và khu vực lân cận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong năm 2022, EVNCPC quyết định đầu tư công trình nâng công suất TBA 110kV An Khê.
TBA 110kV An Khê.
 
Công trình có tổng số vốn đầu tư hơn 14,2 tỷ đồng, quy mô nâng công suất TBA 110kV An Khê từ 2x25 MVA lên (25+40)MVA thông qua việc thay MBA T1 công suất 110/35/22kV-25MVA hiện hữu bằng MBA 110/35/22kV-40MVA; đồng thời thay thế một số vật tư thiết bị (cáp ngầm lộ tổng 22kV, máy biến dòng 22kV, nhị thứ…) và cải tạo, bổ sung một số hạng mục xây dựng (cải tạo móng MBA, bổ sung mương cáp 22kV ngoài trời, cải tạo trụ đỡ chống sét van 110kV…) cho phù hợp với MBA mới và các quy định hiện hành. 
 
Công trình dự kiến hoàn thành, nghiệm thu đóng điện vào quý IV năm 2022 để kịp thời đảm bảo cung cấp điện phục vụ khách hàng.
 
Trạm biến áp 110 kV An Khê được xây dựng và đưa vào vận hành tháng 04/2002. Thời điểm ban đầu, trạm được lắp đặt 01 máy biến áp T1 - 110/35/22 kV - 25MVA, cung cấp điện cho thị xã An Khê và các huyện Kông Chro, Đăk Pơ, Kbang. Đến năm 2016, TBA 110kV An Khê được lắp đặt thêm 01 máy biến áp T2 - 110/35/22 kV - 25MVA. Thời gian qua, trạm luôn vận hành an toàn, đảm bảo cung cấp điện liên tục cho phụ tải trong khu vực.
 
Tuy nhiên, đứng trước tình hình phụ tải ngày càng tăng do nhu cầu điện dùng cho sản xuất của địa phương, trạm luôn vận hành trong tình trạng đầy tải, dự kiến nhu cầu phụ tải đạt khoảng 57,5MVA trong năm 2023. Hơn nữa, MBA T1 hiện đang có dấu hiệu bị suy giảm điện trở cách điện, độ ẩm cách điện rắn tăng, có nguy cơ phân huỷ phá vỡ cách điện đột ngột rất lớn. Việc nâng công suất TBA 110kV An Khê sẽ đảm bảo vận hành an toàn cho trạm biến áp 110kV An Khê và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho địa phương.
Theo: PC Gia Lai