Đầu tư cho công trình điện tại Bình Dương

Thứ tư, 15/06/2022 14:44:39

Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) vừa cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2022, nhu cầu sử dụng điện trong doanh nghiệp tăng cao trở lại do các hoạt động kinh tế - xã hội phục hồi sau dịch bệnh Covid-19. 

Do đó việc đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện nhằm bảo đảm cung cấp đủ điện, an toàn, liên tục luôn được ngành điện quan tâm.
 
Theo lãnh đạo PCBD, dự kiến tổng vốn cho công tác đầu tư xây dựng lưới điện 110kV và trung hạ thế trong giai đoạn 2022-2025 là trên 4.500 tỷ đồng, trong đó năm 2022 dự kiến 1.197 tỷ đồng. 
 
Ngoài ra, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia đang triển khai đầu tư lưới điện 220kV-500kV trên địa bàn tỉnh, gồm 1 công trình 500kV và 6 công trình 220kV với tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng.
Theo: Báo Bình Dương