PC Khánh Hòa (KHP): Phấn đấu đạt lợi nhuận hơn 50 tỷ đồng

Thứ sáu, 19/04/2019 09:00:52

Ngày 18-4, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Xây dựng trạm biến áp mới tại huyện Khánh Vĩnh.
 
Năm 2018, tổng sản lượng điện thương phẩm của PC Khánh Hòa đạt hơn 2,2 tỷ kWh (vượt 0,64% so với kế hoạch), tổn thất điện năng còn 4,38% (giảm 0,17% so với kế hoạch), chỉ số SAIDI (chỉ số thời gian mất điện trung bình của 1 khách hàng trong 1 năm) là 905 phút (trong đó thời gian cắt điện để sửa chữa 646 phút).

Trong năm 2018, đơn vị đã nỗ lực nhanh chóng khắc phục thiệt hại do cơn bão số 8 và 9 gây ra để khôi phục cấp điện trên địa bàn, góp phần đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt là tại khu vực trung tâm TP. Nha Trang.
 
Tổng lợi nhuận trước thuế của PC Khánh Hòa đạt 68,672 tỷ đồng; vượt 37,34% so với kế hoạch; tăng 14,17% so với năm 2017; mỗi cổ đông đạt lợi tức 5%/cổ phần. 
 
Năm 2019, PC Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng 10% điện thương phẩm so với năm 2018, giảm tỷ lệ thất thoát điện năng nhỏ hơn 4,3%. Đồng thời, đáp ứng tốt nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đạt lợi nhuận hơn 50 tỷ đồng; triển khai nhiều biện pháp để giảm thời gian mất điện.
Theo: Báo Khánh Hòa