Điện mặt trời áp mái của gia đình sản xuất được 300 kWh/tháng, gia đình tôi chỉ xài 200 kwh/tháng, cách thanh toán tiền thế nào?

Thứ tư, 23/09/2020 10:29:36

 
Ông Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam trả lời:
 
Theo Quyết định 02/2019/QĐ-BCT ngày 08/1/2019, tại điểm a, khoản 2 Điều 1 thì:"Các dự án trên mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều. Bên bán điện thực hiện thanh toán lượng điện năng nhận từ lưới điện theo quy định hiện hành. Bên mua điện thực hiện thanh toán lượng điện năng từ dự án trên mái nhà phát lên lưới điện với giá mua bán điện quy định tại khoản 1 Điều này. Các bên có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về thuế và phí".
 
Do đó, ngành điện sẽ thu tiền điện anh đã sử dụng 200 kWh từ lưới điện theo biểu giá hiện hành; và trả tiền mua điện mặt trời với phần sản lượng thừa được ghi nhận theo công tơ 2 chiều phát lên lưới từ 300 kWh được sản sinh từ hệ thống năng lượng mặt trời áp mái của gia đình.

 
Theo: TKNL