Sử dụng điện an toàn

Thứ năm, 15/07/2021 08:49:58

Mặc dù trong điều kiện vô cùng khó khăn do tác động của dịch Covid-19, tuy nhiên, nhiều sở, ngành và chính quyền địa phương tại tỉnh Cà Mau đã lồng ghép các nội dung liên quan đến sử dụng điện an toàn vào các cuộc tập huấn, tuyên truyền. 

Nhân viên Công ty Ðiện lực Cà Mau kiểm tra và hướng dẫn người dân khắc phục những hạn chế trong sử dụng điện.
 
Tiêu biểu như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, nội dung về sử dụng điện đảm bảo an toàn được lồng ghép vào các cuộc tập huấn, tuyên truyền lĩnh vực của ngành, công tác khuyến nông với hơn 30 lớp, 1.471 người tham dự. Ngoài ra, lồng ghép vào các buổi trình diễn, tập huấn, hướng dẫn về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thuỷ sản tại địa phương; vận động các hộ nông dân không được kéo điện để xiệc cá, bẫy chuột, bảo vệ tài sản...
 
Công ty Ðiện lực Cà Mau phối hợp với các đơn vị thông tin truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trong Nhân dân về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và an toàn điện. Qua đó, nhiều nội dung kiến thức về sử dụng điện an toàn, cảnh báo, hướng dẫn người dân trong phòng tránh và giảm tai nạn điện, những chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn trong sử dụng điện đến được với rộng rãi các tầng lớp nhân dân.
 
Ðồng thời, các đơn vị có liên quan và Công ty Ðiện lực còn tiến hành in và phát 2.356 tờ rơi, 390 thư ngỏ, 822 cẩm nang liên quan đến sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
 
Song song với hoạt động tuyên truyền, công tác kiểm tra luôn được các đơn vị và chính quyền địa phương quan tâm đẩy mạnh. Thời quan qua, Công ty Ðiện lực Cà Mau lồng ghép công tác kiểm tra an toàn sử dụng điện được 43.599 lượt khách hàng thông qua các đợt thay định kỳ công tơ, ghi chỉ số công tơ điện… Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, hướng dẫn và xử lý khắc phục an toàn điện các đường dây kéo sau công tơ chính, vượt lộ không đảm bảo an toàn, hộ nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh với 2.811 hộ dân. Ðiện lực địa phương đã kiểm tra, hướng dẫn được 1.385 hộ dân khắc phục, sửa chữa tình trạng sử dụng điện mất an toàn trong sinh hoạt, sản xuất và hành lang an toàn lưới điện cao áp.
 
Không chỉ có cơ quan chuyên môn của điện lực, hoạt động kiểm tra an toàn sử dụng điện còn được Công an tỉnh lồng ghép trong các đợt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 729 cơ sở, 480 điểm bầu cử và 3.984 hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với ngành điện tổ chức kiểm tra an toàn về sử dụng điện trong sinh hoạt, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hộ nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh 36 lượt, 235 hộ.
 
Thông qua hoạt động kiểm tra của các đơn vị liên quan, đã phát hiện 65 trường hợp vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, 12 đối tượng sử dụng dụng cụ kích điện để khai thác thuỷ sản, 37 hộ nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh có đường dây dẫn điện chiều cao chưa đạt theo quy định... Qua đó, đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân khắc phục.
 
Với những nỗ lực của Công ty Ðiện lực tỉnh, các điện lực trực thuộc và các đơn vị có liên quan, đã tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các quy định về sử dụng điện đảm bảo an toàn của người dân. Từ đó, tai nạn về điện trên địa bàn tỉnh giảm. Ðây là kết quả đáng ghi nhận trong nỗ lực giảm tai nạn điện trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Link gốc
Theo: Báo Cà Mau