Đà Nẵng: Tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ hàng năm giai đoạn 2021 - 2025

Thứ ba, 24/08/2021 09:30:00

TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu đạt mức tiết kiệm điện tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm toàn thành phố trong giai đoạn 2021 - 2025. 

Hệ thống chiếu sáng phục vụ quảng cáo, trang trí ngoài trời tại TP. Đà Nẵng phải đảm bảo tiết kiệm 20% tổng điện năng trong giai đoạn 2021 - 2025

Tiết kiệm năng lượng trong nhóm công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ đóng vai trò lớn nhất để thực hiện mục tiêu trên.

Theo kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn TP. Đà Nẵng, thành phố đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm.
 
Trong đó, nhóm hành chính sự nghiệp mục tiêu hàng năm tiết kiệm 18,51% điện thương phẩm của nhóm; góp phần tiết kiệm 0,33% điện thương phẩm toàn thành phố (0,33%/2%).
 
Để thực hiện mục tiêu này, TP. Đà Nẵng sẽ đưa nội dung tiết kiệm điện vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thi đua khen thưởng đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động thành phố; ban hành Quy chế tiết kiệm điện mới phù hợp với tình hình thực tế; hưởng ứng tích cực sự kiện Giờ Trái đất hàng năm. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đảm bảo tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm so với mức sử dụng bình thưởng. Khuyến khích lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các trụ sở công; xây dựng lắp đặt hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.
 
Nhóm ánh sáng sinh hoạt, tiêu dùng dân cư đặt mục tiêu tiết kiệm 0,35% điện thương phẩm của nhóm; góp phần tiết kiệm 0,13% điện thương phẩm toàn thành phố. TP. Đà Nẵng khuyến khích người dân mua và sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng; tắt các thiết bị điện hoặc ngắt nguồn điện khi ra khỏi phòng hay không sử dụng các thiết bị điện; sử dụng điều hòa ở mức 25 độ C trở lên; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời….
 
Nhóm chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông đặt mục tiêu hàng năm tiết kiệm 7,16% điện thương phẩm của nhóm; góp phần tiết kiệm 0,1% điện thương phẩm toàn thành phố. Trong đó, hệ thống chiếu sáng phục vụ quảng cáo, trang trí ngoài trời phải đảm bảo tiết kiệm 20% tổng điện năng trong giai đoạn 2021 - 2025. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối từ 21h - 22h, đặc biệt là quý II và quý III hàng năm. Ngoài ra, áp dụng các giải pháp quản lý, giải pháp công nghệ tiết kiệm điện; đẩy nhanh lộ trình tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết.
 
Đà Nẵng: Tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ hàng năm giai đoạn 2021 - 2025
TP. Đà Nẵng khuyến khích lắp đặt hệ thống khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (Ảnh: Nhà lồng sấy dược liệu bằng năng lượng mặt trời).

Nhóm xây dựng, sản xuất bao gồm công nghiệp, nông lâm thủy sản đặt mục tiêu tiết kiệm 1,17% điện thương phẩm của nhóm; đóng góp vào mục tiêu tiết kiệm của toàn thành phố 0,44%/2%. Thực hiện mục tiêu tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất, TP. Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện đúng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả như đảm bảo sử dụng đúng công suất, biểu đồ phụ tải đã đăng ký với điện lực; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các máy móc, thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm. Lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện và sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng ở giờ thấp điểm để cung cấp năng lượng phục vụ sản xuất giờ cao điểm.
 
Đối với các doanh nghiệp có mức sử dụng điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên phải có trách nhiệm ký kết thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện và thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu của Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng). Riêng các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ/đơn vị sản phẩm/năm, đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng do Bộ Công Thương quy định.
 
Đáng chú ý, nhóm thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm tỷ trọng cao nhất trong mục tiêu tiết kiệm điện của thành phố với mục tiêu tiết kiệm 7,48% điện thương phẩm của nhóm; chiếm 0,99% tổng lượng điện thương phẩm tiết kiệm toàn thành phố trong giai đoạn 2021 - 2025.
 
Đối với nhóm các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cần xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, phổ biến nội quy tiết kiệm điện đến nhân viên và khách hàng. Các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ có mức sử dụng điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên có trách nhiệm hưởng ứng ký kết thỏa thuận tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện và thực hiện giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu của PC Đà Nẵng. Các đơn vị kinh doanh thương mại và dịch vụ là cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo quy định.

Link gốc
Theo: Báo Công Thương