Hơn 2,5 MWp điện mặt trời đấu nối vào lưới điện

Thứ ba, 10/09/2019 16:00:25

Trong đó, PC Phú Yên có 11 công trình với tổng công suất 310 kWp được lắp đặt trên mái nhà điều hành của PC Phú Yên, các điện lực trực thuộc và tại các trạm biến áp 110 kV.
 

 
Còn lại là các tổ chức, cá nhân ngoài ngành điện đầu tư với 89 công trình có tổng công suất 2.196 kWp.
 
Các công trình này đã được PC Phú Yên kiểm tra, đấu nối lên lưới điện và ký hợp đồng mua bán điện.
 
Cũng theo PC Phú Yên, Công ty đã lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái tại 7 trạm biến áp 110kV trên địa bàn từ tháng 7.2019.
 
Tháng 8.2019, lượng điện tiêu thụ lấy từ các máy biến áp tự dùng khoảng 35.646 kWh, điện lấy từ hệ thống điện mặt trời là 16.000 kWh và hệ thống này còn phát ngược lên lưới 37.000 kWh. Nhờ đó, hệ thống điện mặt trời áp mái tại 7 trạm biến áp này đã tiết kiệm khoảng 16.290 kWh/tháng.

Theo: Thanh niên